preskočiť na hlavný text

Tlač šablón, napríklad linajkového alebo milimetrového papiera

Na obyčajný papier veľkosti A4, B5 alebo Letter môžete vytlačiť šablónu, napríklad linajkový papier, milimetrový papier alebo kontrolný zoznam.

Šablóny, ktoré možno vytlačiť

Tlač šablón

Šablóny, ktoré možno vytlačiť

K dispozícii sú nasledujúce šablóny:

 • Papier na poznámky

  Môžete si vybrať z troch formátov riadkovania.

  Nastavenie na displeji LCD:

  • Papier na pozn. 1 (Notebook paper 1): riadkovanie 8 mm

  • Papier na pozn. 2 (Notebook paper 2): riadkovanie 7 mm

  • Papier na pozn. 3 (Notebook paper 3): riadkovanie 6 mm

  Poznámka

  • Papier na poznámky nemožno tlačiť na papier veľkosti B5.

 • Milimetrový papier

  Môžete si vybrať z dvoch veľkostí štvorčekov.

  Nastavenie na displeji LCD:

  • Milimetr. papier 1 (Graph paper 1): štvorčeky 5 mm

  • Milimetr. papier 2 (Graph paper 2): štvorčeky 3 mm

  Poznámka

  • Milimetrový papier nemožno tlačiť na papier veľkosti B5.

 • Kontrolný zoznam

  Môžete vytlačiť poznámkový blok so začiarkavacími políčkami.

  Nastavenie na displeji LCD:

  Kontrolný zoznam (Checklist)

 • Notový papier

  Môžete vytlačiť notový papier s 10 alebo 12 osnovami.

  Nastavenie na displeji LCD:

  • Notový papier 1 (Staff paper 1): s 10 osnovami

  • Notový papier 2 (Staff paper 2): s 12 osnovami

 • Papier na ručné písanie

  Môžete vytlačiť papier určený na ručné písanie.

  Nastavenie na displeji LCD:

  Papier na rukopis (Handwriting paper)

 • Týždenný plán

  Môžete vytlačiť formulár na týždenné plány.

  Nastavenie na displeji LCD:

  Týždenný plán (Weekly schedule)

 • Mesačný plán

  Môžete vytlačiť formulár na mesačné plány.

  Nastavenie na displeji LCD:

  Mesačný plán (Monthly schedule)

Tlač šablón

Šablónu vytlačte podľa nasledujúceho postupu.

 1. Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté.

 2. Vložte obyčajný papier veľkosti A4, B5 alebo Letter.

 3. Stlačte tlačidlo Nastavenie (Setup).

  Zobrazí sa obrazovka Ponuka nastavenia (Setup menu).

 4. Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte možnosť Tlač šablóny (Template print) a stlačte tlačidlo OK.

 5. Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte šablónu, ktorú chcete vytlačiť, a stlačte tlačidlo OK.

  Šablóny, ktoré možno vytlačiť

 6. Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA zadajte, či chcete tlačiť obojstranne, a potom stlačte tlačidlo OK.

 7. Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA zadajte veľkosť papiera a stlačte tlačidlo OK.

  Poznámka

  • Hviezdička (*) na displeji LCD označuje aktuálne nastavenie.

 8. Skontrolujte, či je vybratá možnosť Obyč. papier (Plain paper), a stlačte tlačidlo OK.

  Poznámka

  • Ak je na displeji LCD vybratý iný typ média než Obyč. papier (Plain paper), pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte možnosť Obyč. papier (Plain paper).

 9. Pomocou tlačidiel DOĽAVA (–) DOPRAVA (+) alebo číselných tlačidiel zadajte počet kópií.

 10. Stlačením tlačidla OK spustite tlač.

  Poznámka

  • Tlač môžete spustiť aj stlačením tlačidla Farebne (Color) alebo Čiernobielo (Black).