preskočiť na hlavný text

Kontrola zapnutia tlačiarne

Keď je zariadenie zapnuté, indikátor NAPÁJANIE (POWER) svieti na zeleno.

Zariadenie je zapnuté aj v prípade, že je vypnutý displej LCD, ale svieti indikátor NAPÁJANIE (POWER).

Poznámka

  • Po zapnutí zariadenia môže chvíľu trvať, kým zariadenie spustí tlač.
  • Ak sa zariadenie približne 5 minút nepoužíva, displej LCD sa vypne. Na obnovenie zobrazenia stlačte ľubovoľné tlačidlo okrem tlačidla ZAP. (ON) alebo vykonajte tlač. Obnovenie sa zobrazí aj pri prijímaní faxov. Nemôžete zmeniť čas čakania, po ktorom sa displej LCD vypne.