preskočiť na hlavný text

Kopírovanie hrubých originálov, napríklad kníh

Pri kopírovaní hrubých originálov, napríklad kníh, môžete vytvoriť kópiu bez čiernych okrajov okolo obrazu a tieňov pri väzbe. Použitím tejto funkcie môžete znížiť nadbytočnú spotrebu atramentu.

 1. Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté.

 2. Vložte papier.

 3. Stlačte tlačidlo KOPÍROVAŤ (COPY).

  Zobrazí sa pohotovostná obrazovka kopírovania.

 4. Stlačte tlačidlo Ponuka (Menu).

  Zobrazí sa obrazovka Ponuka kopírovania (Copy menu).

 5. Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte možnosť Špeciálne kopírov. (Special copy) a stlačte tlačidlo OK.

 6. Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte možnosť Kopír. s vymaz. rámu (Frame erase copy) a stlačte tlačidlo OK.

 7. Položte pôvodný dokument na ploché predlohové sklo.

  Poznámka

  • Pri používaní tejto funkcie položte originál na ploché predlohové sklo.

 8. Pomocou tlačidiel DOĽAVA (–) DOPRAVA (+) alebo číselných tlačidiel zadajte počet kópií.

  V prípade potreby zmeňte nastavenia tlače.

  Položky nastavenia kopírovania

 9. Stlačením tlačidla Farebne (Color) nastavte farebné kopírovanie, stlačením tlačidla Čiernobielo (Black) čiernobiele kopírovanie.

  Zariadenie spustí kopírovanie.

Poznámka

 • Zatvorte kryt dokumentov.

 • Okolo obrazu sa môže objaviť úzky čierny okraj. Táto funkcia odstraňuje iba čierne okraje. Ak je skenovaná kniha príliš tenká alebo sa zariadenie používa v blízkosti okna alebo v jasnom prostredí, na obraze môže ostať slabý čierny rám. Ak je originál tmavý, zariadenie nedokáže odlíšiť farbu dokumentu od tieňov, čo sa môže prejaviť miernym orezaním alebo tieňom na záhybe.