UG005W

Nedá sa správne tlačiť pomocou automatickej obojstrannej tlače

Poznámka
  • Ak chcete prepnúť na manuálnu obojstrannú tlač, postupujte nasledujúcim spôsobom.

    Otvorte okno nastavenia ovládača tlačiarne, na karte Nastavenie strany (Page Setup) zrušte začiarknutie políčka Automaticky (Automatic) a zopakujte tlač.

    Pri manuálnej obojstrannú tlač dodržiavajte nasledujúce pokyny.

    • Ak tlačíte tri a viac stránok dokumentu manuálnou obojstrannou tlačou, najprv sa vytlačia prvé stránky všetkých hárkov. Obráťte papier, znovu ho vložte do zariadenia a potom sa vytlačia zadné strany všetkých hárkov. Dávajte pozor, aby ste nezmenili poradie papiera v stohu.

    • Postup pri obracaní papiera sa líši v závislosti od okraja na zošitie a orientácie tlače. Pokračujte podľa pokynov na obrazovke.

Na začiatok strany