Riešenie problémov

Zariadenie sa nedá zapnúť

Tlač sa nespustí

Papier sa nepodáva správne alebo sa zobrazuje chyba „No Paper“

Výsledky tlače nie sú uspokojivé

Atrament sa nevystrekuje

Zaseknutý papier

Ak sa objaví chyba

Problémy pri odosielaní faxov

Problémy pri prijímaní faxov

Vyhľadávanie jednotlivých funkcií

Problémy so sieťovou komunikáciou

Problémy pri tlači

Problémy s kvalitou tlače

Problémy pri skenovaní

Problémy pri faxovaní

Problémy so zariadením

Problémy s inštaláciou alebo preberaním súborov

Informácie o zobrazených chybách alebo hláseniach

Ak problém nemožno vyriešiť

Na začiatok strany