Problémy pri tlači

Tlač sa nespustí

Zaseknutý papier

Papier sa nepodáva správne alebo sa zobrazuje chyba „No Paper“

Nedá sa správne tlačiť pomocou automatickej obojstrannej tlače

Kopírovanie alebo tlač sa zastaví ešte pred dokončením

Nedá sa správne tlačiť z bezdrôtového komunikačného zariadenia

Na začiatok strany