UG069W

Nastav. tichého rež.

Túto funkciu v zariadení zapnite v prípade, že chcete znížiť prevádzkový hluk, napríklad pri tlači v noci. Okrem toho môžete zadať časový rozsah na zníženie prevádzkového hluku.

Dôležité

Vykonajte nastavenie podľa nasledujúceho postupu.

 1. Skontrolujte, či je multifunkčné zariadenie zapnuté.

  Kontrola zapnutia tlačiarne

 2. Stlačte tlačidlo PONUKA (MENU).

  Zobrazí sa obrazovka ponuky.

 3. Vyberte položku Nastav. tichého rež. (Quiet setting) a stlačte tlačidlo OK.

 4. Pomocou tlačidiel NAHORNADOL vyberte možnosť Používať tichý režim (Use quiet mode) alebo Používať v určenom čase (Use during specified hours) a stlačte tlačidlo OK.

  • Keď je vybratá možnosť Používať tichý režim (Use quiet mode):

   Zobrazí sa obrazovka s potvrdením a potom sa zobrazí ikona ako ikona ponuky Nastav. ti- chého rež. (Quiet setting).

  • Keď je vybratá možnosť Používať v určenom čase (Use during specified hours):

   Zobrazí sa obrazovka Čas tichého režimu (Quiet hours). Pomocou tlačidiel NAHORNADOLDOĽAVADOPRAVA zadajte počiatočný a koncový čas a potom stlačte tlačidlo OK.

   Obrázok: displej LCD

   Zobrazí sa obrazovka s potvrdením a potom sa zobrazí ikona ako ikona ponuky Nastav. ti- chého rež. (Quiet setting).

  Toto nastavenie aktivujte, ak chcete počas tlače znížiť prevádzkový hluk.

  Dôležité
  • V porovnaní so stavom, keď je vybratá možnosť Nepoužívať tichý režim (Do not use quiet mode), sa môže znížiť prevádzková rýchlosť.

  • Účinnosť tejto funkcie závisí od nastavení zariadenia. Okrem toho, hluk sa pri niektorých činnostiach nezníži – napríklad pri príprave zariadenia na tlač.

  Poznámka
  • Tichý režim môžete nastaviť na ovládacom paneli zariadenia, v ovládači tlačiarne alebo ovládači ScanGear (ovládač skenera). Bez ohľadu na spôsob nastavenia sa tichý režim použije pri vykonávaní operácií pomocou ovládacieho panela zariadenia alebo pri tlači a skenovaní pomocou počítača.

Na začiatok strany