UG060W

Nastavenia Bluetooth

V nastaveniach komunikácie Bluetooth môžete zmeniť názov zariadenia, prístupový kľúč atď.

Podrobné informácie o tlači z mobilného telefónu prostredníctvom komunikácie Bluetooth:

Tlač z mobilného telefónu prostredníctvom komunikácie Bluetooth

Podrobné informácie o tlači z počítača prostredníctvom komunikácie Bluetooth:

Komunikácia Bluetooth

Poznámka
  • Táto ponuka sa zobrazí iba po pripojení voliteľnej jednotky Bluetooth.

Na začiatok strany