UG059W

Nastavenia tlače z mobil. telef.

Pri tlači z mobilného telefónu prostredníctvom komunikácie Bluetooth vyberte nastavenia tlače, napríklad veľkosť strany, typ média a pod.

Podrobné informácie o tlači z mobilného telefónu prostredníctvom komunikácie Bluetooth:

Tlač z mobilného telefónu prostredníctvom komunikácie Bluetooth

Poznámka
 • Táto ponuka sa zobrazí iba po pripojení voliteľnej jednotky Bluetooth.

Obrázok: displej LCD
 1. Veľk. str. (Page size)

  Vyberte veľkosť strany pri tlači fotografií uložených v mobilnom telefóne.

 2. Typ (Type) (typ média)

  Vyberte typ média pri tlači fotografií uložených v mobilnom telefóne.

 3. Okraj (Border) (tlač s okrajmi alebo bez okrajov)

  Vyberte rozloženie s okrajmi alebo bez okrajov pri tlači fotografií uložených v mobilnom telefóne.

 4. Image optimizer

  Ak chcete pri tlači korigovať a zjemniť zúbkované obrysy, vyberte možnosť ZAP. (ON).

Na začiatok strany