FA024W

Priradenie prijímateľov ku skupinovej voľbe

Ak ku skupinovej voľbe priradíte dva alebo viac kódov kódovanej rýchlej voľby, môžete ten istý dokument postupne odoslať všetkým prijímateľom priradeným ku skupinovej voľbe.

 1. Skontrolujte, či je multifunkčné zariadenie zapnuté.

  Kontrola zapnutia tlačiarne

 2. Stlačte tlačidlo FAXOVAŤ (FAX).

  Zobrazí sa pohotovostná obrazovka faxovania.

 3. Stlačte ľavé tlačidlo Funkcia (Function).

  Zobrazí sa obrazovka ponuky faxovania.

 4. Vyberte položku Registrácia telefónneho čísla (TEL number registration) a stlačte tlačidlo OK.

 5. Pomocou tlačidiel NAHORNADOL vyberte možnosť Skupinová voľba (Group dial) a potom stlačte tlačidlo OK.

  Zobrazí sa obrazovka výberu kódu skupinovej voľby.

  Obrázok: displej LCD
  Poznámka
  • Ak vyberiete kód, ktorý sa už používa ako kódovaná rýchla voľba, vedľa kódu sa zobrazí hlásenie (Nedostupné) ((Not available)). Ak vyberiete kód, ktorý sa už používa ako skupinová voľba, zobrazí sa názov uloženej skupiny.

 6. Pomocou tlačidiel NAHORNADOLDOĽAVADOPRAVA alebo číselných tlačidiel vyberte neobsadený kód kódovanej rýchlej voľby a potom stlačte tlačidlo OK.

  Zobrazí sa obrazovka na uloženie názvu a členov skupiny.

  Obrázok: displej LCD
 7. Zadajte názov skupiny.

  1. Skontrolujte, či sa zobrazilo hlásenie Názov skupiny (Group name).

   Obrázok: displej LCD
  2. Zadajte názov skupiny.

   Obrázok: displej LCD
  3. Stlačte tlačidlo OK.

  Poznámka
 8. Uložte členov.

  1. Skontrolujte, či sa zobrazilo hlásenie Člen (Member).

   Obrázok: displej LCD
  2. Stlačte ľavé tlačidlo Funkcia (Function) alebo tlačidlo Kódované vytáčanie (Coded Dial).

   Zobrazí sa obrazovka výberu kódu kódovanej rýchlej voľby.

   Obrázok: displej LCD
  3. Pomocou tlačidiel NAHORNADOLDOĽAVADOPRAVA alebo číselných tlačidiel vyberte kód kódovanej rýchlej voľby, ktorý chcete priradiť ku skupinovej voľbe.

   Obrázok: displej LCD
   Poznámka
   • Keď sa na displeji LCD zobrazí hlásenie Zadajte 1. písm. (Enter first letter), zoradením mien v abecednom poradí môžete vyhľadať meno požadovaného prijímateľa.

    Pomocou číselných tlačidiel zadajte prvé písmeno mena prijímateľa, ktorého chcete vyhľadať. Pomocou tlačidiel NAHORNADOL vyberte kód kódovanej rýchlej voľby, ktorý chcete priradiť ku skupinovej voľbe, a potom stlačte tlačidlo OK.

    Vyhľadávanie uložených prijímateľov podľa mena

    Stlačením ľavého tlačidla Funkcia (Function) sa vrátite na obrazovku výberu kódu kódovanej rýchlej voľby alebo skupinovej voľby.

  4. Stlačte tlačidlo OK.

   Kód kódovanej rýchlej voľby sa priradí ku skupinovej voľbe.

   Obrázok: displej LCD
  5. Stlačením ľavého tlačidla Funkcia (Function) alebo tlačidla Kódované vytáčanie (Coded Dial) zobrazte obrazovku výberu kódu kódovanej rýchlej voľby a pridajte ďalšieho člena.

   Zopakovaním tohto kroku môžete k rovnakej skupinovej voľbe priradiť ďalšie kódy kódovanej rýchlej voľby.

  Poznámka
  • Kód kódovanej rýchlej voľby a meno prijímateľa priradené ku skupinovej voľbe môžete skontrolovať pomocou tlačidiel NAHORNADOL.

  • Ak chcete odstrániť člena, pomocou tlačidiel NAHORNADOL vyberte kód kódovanej rýchlej voľby člena, ktorého chcete odstrániť, a potom stlačte pravé tlačidlo Funkcia (Function).

 9. Stlačením tlačidla OK dokončite uloženie.

  Poznámka
  • Ak chcete uložiť ďalšiu skupinu, vyberte neobsadený kód na kódované vytáčanie z pamäte a pri ukladaní použite rovnaký postup.

  • Prijímateľov priradených ku skupinovej voľbe môžete skontrolovať vytlačením zoznamu ZOZNAM TEL. ČÍSEL NA SKUPINOVÚ VOĽBU (GROUP DIAL TELEPHONE NO. LIST).

   Tlač zoznamu uložených cieľov

Na začiatok strany