FA031W

Prijímanie do pamäte

Ak zariadenie nemohlo vytlačiť prijatý fax, uloží ho do pamäte zariadenia. Rozsvieti sa indikátor Pamäť FAXOV (FAX Memory) a na displeji LCD sa zobrazí hlásenie Prijaté do pamäte. (Received in memory.)

Dôležité
  • Po odpojení zástrčky napájacieho kábla sa odstránia všetky faxy uložené v pamäti zariadenia. Keď zariadenie zapnete nabudúce, po zobrazení obrazovky s potvrdením stlačte tlačidlo OK. Vytlačí sa zoznam faxov odstránených z pamäte zariadenia (SPRÁVA O VYMAZANÍ PAMÄTE (MEMORY CLEAR REPORT)).

Ak zariadenie prijme fax v jednej z nasledujúcich situácií, prijatý fax sa automaticky uloží do pamäte zariadenia.

Poznámka
  • Zariadenie môže do pamäte zariadenia uložiť maximálne 50 strán* faxov (maximálne 20 dokumentov).

    * Pri použití tabuľky ITU-T č. 1 (štandardný režim)

  • Ak sa pri prijímaní do pamäte zaplní pamäť zariadenia, v pamäti budú uložené len strany, ktoré už boli prijaté. Prijaté faxy uložené v pamäti zariadenia vytlačte alebo uložte na disk USB flash, odstráňte ich z pamäte zariadenia a požiadajte odosielateľa o opätovné odoslanie faxov.

    Dokument uložený v pamäti zariadenia

Na začiatok strany