S713

Vnútorné súčasti

(1) páčka zaistenia kazety s atramentom

Zaisťuje kazetu FINE na svojom mieste.

(2) kazeta FINE (kazety s atramentom)

Vymeniteľná kazeta s integrovanou tlačovou hlavoukazetou s atramentom.

(3) držiak kazety FINE

Vkladá sa doň kazeta FINE.

Farebná kazeta FINE sa vkladá do ľavej zásuvky a čierna kazeta FINE do pravej zásuvky.

(4) kryt hlavy

Po otvorení umožňuje výmenu kazety FINE. Kryt hlavy sa automaticky otvorí po otvorení krytu výstupu papiera.

 Poznámka

 Podrobné informácie o výmene kazety FINE nájdete v časti Výmena kazety FINE.

 Dôležité

 Oblasť okolo súčastí (A) môže pokrývať rozliaty atrament. Nemá to vplyv na výkon zariadenia.

 Nedotýkajte sa súčastí (A) ani elektrických kontaktov (B) za nimi. Ak sa ich dotknete, zariadenie nemusí správne tlačiť.

Na začiatok strany