FA018W

Ako predísť nesprávnemu odoslaniu faxov

Zariadenie má dve funkcie zabraňujúce nesprávnemu odoslaniu faxov.

Odoslanie faxov po dvojnásobnom vytočení (opakované zadanie faxového čísla)

Podľa nasledujúceho postupu nastavte položku Opak. zadanie fax. č. (FAX no. re-entry) na hodnotu ZAP. (ON).

 1. Skontrolujte, či je multifunkčné zariadenie zapnuté.

  Kontrola zapnutia tlačiarne

 2. Stlačte tlačidlo Nastavenie (Setup).

  Zobrazí sa obrazovka Ponuka nastavenia (Setup menu).

 3. Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte možnosť Nastavenia faxu (Fax settings) a stlačte tlačidlo OK.

 4. Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte položku Kontrola zabezpeč. (Security control) a potom stlačte tlačidlo OK.

 5. Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte možnosť Opak. zadanie fax. č. (FAX no. re-entry) a stlačte tlačidlo OK.

 6. Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte možnosť ZAP. (ON) a potom stlačte tlačidlo OK.

Pri odosielaní faxov pomocou tejto funkcie sa po zadaní faxového alebo telefónneho čísla prijímateľa pomocou číselných tlačidiel zobrazí nasledujúca obrazovka.

Obrázok: displej LCD

Pomocou číselných tlačidiel znova zadajte faxové alebo telefónne číslo prijímateľa.

Poznámka
 • Ak sa číslo nezhoduje s predtým zadaným číslom, zobrazí sa pohotovostná obrazovka faxovania.

Odoslanie faxov po kontrole informácií (kontrola informácií o prijímateľovi)

Podľa nasledujúceho postupu nastavte položku Kontr.inf. o príj.faxu (Check RX FAX info) na hodnotu ZAP. (ON).

Dôležité
 1. Skontrolujte, či je multifunkčné zariadenie zapnuté.

  Kontrola zapnutia tlačiarne

 2. Stlačte tlačidlo Nastavenie (Setup).

  Zobrazí sa obrazovka Ponuka nastavenia (Setup menu).

 3. Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte možnosť Nastavenia faxu (Fax settings) a stlačte tlačidlo OK.

 4. Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte položku Kontrola zabezpeč. (Security control) a potom stlačte tlačidlo OK.

 5. Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte možnosť Kontr.inf. o príj.faxu (Check RX FAX info) a stlačte tlačidlo OK.

 6. Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte možnosť ZAP. (ON) a potom stlačte tlačidlo OK.

  Dôležité
  • Ak zariadenie nezistí informácie o faxovom zariadení prijímateľa alebo ak sa prijaté informácie nebudú zhodovať s faxovým alebo telefónnym číslom, prenos sa zruší.

Na začiatok strany