FA014W

Odoslanie faxu po telefonickom hovore

Ak pred odoslaním faxu chcete s prijímateľom hovoriť alebo ak prijímateľ nemá faxové zariadenie schopné prijímať faxy automaticky, môžete fax odoslať manuálne po telefonickom hovore s prijímateľom a skontrolovať tak, či prijímateľ dokáže prijímať faxy.

Dôležité
 • Je možné, že sa faxy doručia neželaným prijímateľom z dôvodu nesprávne vytočeného čísla alebo nesprávne uložených faxových alebo telefónnych čísel. Ak odosielate dôležité dokumenty, odporúča sa, aby ste ich odoslali až po telefonickom hovore s prijímateľom. Postup manuálneho odoslania faxu nájdete nižšie.

 • Pri manuálnom odosielaní nemôžete dokumenty umiestňovať na ploché predlohové sklo. Vložte dokumenty do podávača APD.

  Keď dokument umiestnite na ploché predlohové sklo, odošlite fax použitím automatického prenosu.

  Odosielanie faxov pomocou číselných tlačidiel

 • Ak chcete pred odoslaním faxu hovoriť s prijímateľom, musíte k zariadeniu pripojiť telefón.

  Podrobné informácie o pripojení telefónu k zariadeniu:

  Základné pripojenie

Poznámka
 1. Skontrolujte, či je multifunkčné zariadenie zapnuté.

  Kontrola zapnutia tlačiarne

 2. Stlačte tlačidlo FAXOVAŤ (FAX).

  Zobrazí sa pohotovostná obrazovka faxovania.

 3. Vložte dokumenty do podávača APD.

  Umiestnenie originálov

 4. V prípade potreby nastavte kontrast skenovania a rozlíšenie.

  Poznámka
 5. Zodvihnite slúchadlo telefónu pripojeného k zariadeniu.

 6. Pomocou telefónu vytočte faxové alebo telefónne číslo prijímateľa.

 7. Hovorte s prijímateľom.

  Ak namiesto hlasu prijímateľa počujete signál s vysokým tónom, nemôžete skontrolovať, či prijímateľ dokáže prijímať faxy. Ak chcete zastaviť odosielanie faxu, vráťte slúchadlo na miesto. Ak chcete fax odoslať, prejdite na krok č. 9.

 8. Požiadajte prijímateľa, aby svoje faxové zariadenie nastavil na prijímanie faxov.

 9. Keď začujete signál s vysokým tónom, stlačte tlačidlo Farebne (Color) alebo Čiernobielo (Black).

  Stlačením tlačidla Farebne (Color) nastavte farebný prenos, stlačením tlačidla Čiernobielo (Black) čiernobiely prenos.

  Dôležité
  • Odosielanie farebných faxov je k dispozícii iba v prípade, ak faxové zariadenie prijímateľa podporuje farebné faxovanie.

 10. Zaveste slúchadlo.

  Poznámka
  • Ak chcete zrušiť odoslanie faxu, stlačte tlačidlo Stop. Ak chcete zrušiť prebiehajúce odosielanie faxu, stlačte tlačidlo Stop a postupujte podľa pokynov na displeji LCD.

  • Ak po stlačení tlačidla Stop počas skenovania zostanú dokumenty v podávači APD, na displeji LCD sa zobrazí hlásenie Zatvorte kryt podávača (Close the feeder cover) [OK]Vysuňte dokument (Eject the document). Stlačením tlačidla OK sa zostávajúce dokumenty automaticky vysunú.

Na začiatok strany