FA025W

Zmena uložených informácií

Ak chcete zmeniť uložené informácie týkajúce sa kódovaného vytáčania z pamäte a skupinovej voľby, riaďte sa nasledujúcim postupom.

 1. Skontrolujte, či je multifunkčné zariadenie zapnuté.

  Kontrola zapnutia tlačiarne

 2. Stlačte tlačidlo Nastavenie (Setup).

  Zobrazí sa obrazovka Ponuka nastavenia (Setup menu).

 3. Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte možnosť Nastavenia faxu (Fax settings) a stlačte tlačidlo OK.

 4. Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte možnosť Registrácia tel.čísla (TEL no. registration) a potom stlačte tlačidlo OK.

 5. Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte ponuku uloženia, ktorú chcete zmeniť, a potom stlačte tlačidlo OK.

 6. Zmeňte uložené informácie.

  • Zmena kódu na kódované vytáčanie z pamäte:

   1. Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA alebo číselných tlačidiel vyberte kód na kódované vytáčanie z pamäte, ktorý chcete zmeniť, a stlačte tlačidlo OK.

   2. Zobrazte obrazovku na zadanie faxového alebo telefónneho čísla prijímateľa a na uloženie faxového alebo telefónneho čísla na kódované vytáčanie z pamäte.

   3. Zmeňte faxové alebo telefónne číslo prijímateľa a potom stlačte tlačidlo OK.

    Poznámka
    • Zadané faxové alebo telefónne číslo môže pozostávať najviac zo 60 číslic (40 číslic pre USA, Kanadu, Kóreu a niektoré oblasti Latinskej Ameriky) vrátane medzier.

    • Podrobné informácie o zadávaní alebo odstraňovaní znakov:

     Zadávanie čísel, písmen a symbolov

    • Dvojnásobným stlačením tlačidla vložíte pauzu.

    • Ak je položka Typ telefónnej linky (Telephone line type) v ponuke Použív. nastav. faxu (FAX user settings) v časti Nastavenia faxu (Fax settings) nastavená na hodnotu Rotačná pulzná (Rotary pulse), môžete stlačením tlačidla Tón (Tone) vložiť tón („T“).

   4. Zobrazte obrazovku na zadanie a uloženie mena prijímateľa na kódované vytáčanie z pamäte.

   5. Zmeňte meno prijímateľa a potom stlačte tlačidlo OK.

    Poznámka
  • Zmena kódu skupinovej voľby:

   1. Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA alebo číselných tlačidiel vyberte kód skupinovej voľby, ktorý chcete zmeniť, a potom stlačte tlačidlo OK.

   2. Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte možnosť Upraviť (Edit) a potom stlačte tlačidlo OK.

   3. Člena pridajte alebo odstráňte rovnakým spôsobom ako pri ukladaní kódu na kódované vytáčanie z pamäte do skupinovej voľby a potom stlačte tlačidlo OK.

   4. Názov skupiny zmeňte rovnakým spôsobom ako pri ukladaní kódu na kódované vytáčanie z pamäte do skupinovej voľby a potom stlačte tlačidlo OK.

    Poznámka
  Poznámka
  • Stlačením tlačidla FAXOVAŤ (FAX) sa vráťte na pohotovostnú obrazovku faxovania.

Na začiatok strany