FA021W

Uloženie prijímateľov pomocou ovládacieho panela zariadenia

Kódované vytáčanie z pamäte umožňuje vytáčať faxové alebo telefónne čísla jednoduchým stlačením niekoľkých tlačidiel.

K dispozícii sú nasledujúce spôsoby kódovaného vytáčania z pamäte:

Spolu môžete uložiť až 20 prijímateľov s kódmi na kódované vytáčanie z pamäte a kódmi skupinovej voľby.

Poznámka
Na začiatok strany