FA009W

Nastavenie typu telefónnej linky

Pred používaním zariadenia nastavte správny typ svojej telefónnej linky. Ak si nie ste istí typom telefónnej linky, obráťte sa na svojho poskytovateľa telefónnych služieb. Pri pripojení typu xDSL alebo ISDN získate informácie o type telefónnej linky od telefónnej spoločnosti alebo poskytovateľa služieb.

Poznámka
 • Možnosť Typ telefónnej linky (Telephone line type) sa nezobrazí v krajinách alebo oblastiach, v ktorých sa nepodporuje nastavenie Rotačná pulzná (Rotary pulse).

 • Aktuálne nastavenie môžete skontrolovať vytlačením zoznamu ZOZNAM ÚDAJOV O POUŽÍVATEĽOVI (USER'S DATA LIST).

  Súhrn správ a zoznamov

 1. Skontrolujte, či je multifunkčné zariadenie zapnuté.

  Kontrola zapnutia tlačiarne

 2. Stlačte tlačidlo Nastavenie (Setup).

  Zobrazí sa obrazovka Ponuka nastavenia (Setup menu).

 3. Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte možnosť Nastavenia faxu (Fax settings) a stlačte tlačidlo OK.

 4. Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte možnosť Použív. nastav. faxu (FAX user settings) a stlačte tlačidlo OK.

 5. Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte možnosť Typ telefónnej linky (Telephone line type) a stlačte tlačidlo OK.

 6. Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte typ telefónnej linky a stlačte tlačidlo OK.

  Obrázok: displej LCD
  Rotačná pulzná (Rotary pulse)

  Túto možnosť vyberte, ak vaša telefónna linka podporuje pulzné vytáčanie.

  Tlačidlová tónová (Touch tone)

  Túto možnosť vyberte, ak vaša telefónna linka podporuje tónové vytáčanie.

  Poznámka
  • Hviezdička (*) na displeji LCD označuje aktuálne nastavenie.

 7. Stlačením tlačidla FAXOVAŤ (FAX) sa vráťte na pohotovostnú obrazovku faxovania.

Na začiatok strany