Tu môžete zobraziť príručku pre aplikačný softvér, ktorá zodpovedá vášmu produktu.

Príručky pre aplikácie

Prevádzkové prostredie

Vytvorená príručka sa korektne zobrazuje v nasledujúcich operačných systémoch a prehliadačoch.

  • Operačné systémy
  • Windows 8, Windows 7 SP1, Windows 7, Windows Vista SP2, Windows Vista SP1 alebo Windows XP SP3 (iba 32-bitový)

  • Webové prehľadávače
  • Internet Explorer 10, Internet Explorer 9 alebo Internet Explorer 8

    Mozilla Firefox 17

    Google Chrome 24

* Inštalácia vyžaduje, aby bolo v jednotlivých prehľadávačoch povolené používanie súborov cookie a skriptov JavaScript.

* Ak v programe Internet Explorer 8 používate kompatibilný režim, niektoré stránky sa možno nezobrazia správne. Ak sa tento problém vyskytne, vypnite nastavenia kompatibilného režimu.