siirry päävalikkoon

Paperi on tahriintunut/Tulostuspinta on naarmuinen

Paperi on tahriintunut

Paperin reunat tahriintuvat

Tulostuspinta on tahriintunut

Tulostuspinta on naarmuinen

 1. Tarkistus 1 Oletko tarkistanut paperin ja tulostuslaadun asetukset?

  Tulostusjälki ei ole tyydyttävä

 2. Tarkistus 2 Käytetäänkö oikeantyyppistä paperia? Tarkista seuraavat asiat:

  • Tarkista, onko tulostuspaperi sopivaa tulostustarkoitukseesi.

   Käytettävät tulostusmateriaalit

  • Varmista Reunaton tulostus -toimintoa käyttäessäsi, että käytettävä paperi sopii reunattomaan tulostukseen.

   Jos käytettävä paperi ei sovi Reunaton tulostus -toimintoon, tulostuslaatu saattaa heikentyä paperin ylä- ja alareunoissa.

   Tulostusalue

 3. Tarkistus 3 Aseta paperi tulostimeen, kun olet suoristanut sen.

  Jos käytät Photo Paper Plus Semi-gloss -paperia, aseta yksi arkki kerrallaan tulostimeen sellaisenaan, vaikka paperi olisi käpristynyt. Jos yrität suoristaa paperin rullaamalla, paperin pinta saattaa halkeilla ja tulostuslaatu heiketä.

  Käyttämättömät paperit kannattaa sijoittaa takaisin paperipakkaukseen ja säilyttää vaakasuuntaisesti tasaisella alustalla.

  • Tavallinen paperi

   Käännä paperi ylösalaisin ja aseta se uudelleen tulostimeen toiselle puolelle tulostamista varten.

  • Muu paperi

   Jos paperin käpristymän korkeus ylittää 3 mm / 0,1 tuumaa (A), paperi saattaa tahriintua tai se ei kulje hyvin. Poista tällaisessa tilanteessa käpristymät noudattamalla seuraavia ohjeita.

   1. Rullaa paperi alla olevan kuvan mukaisesti käpristymiseen nähden vastakkaiseen suuntaan.

   2. Tarkista, että paperi on nyt tasainen.

    Suoristetuille papereille kannattaa tulostaa arkki kerrallaan.

  Huomautus

  • Tulostusmateriaalin tyypin mukaan paperi saattaa tahriintua tai ei kulje hyvin, vaikka se ei ole käpristynyt sisäänpäin. Noudata seuraavia ohjeita ja taivuta paperia ennen tulostusta ulospäin niin, että käpristymän korkeus on enintään 3 mm / 0,1 tuumaa (B). Tämä saattaa parantaa tulostuslaatua.

   (C) Tulostuspuoli

   Ulospäin taivutetuille papereille kannattaa tulostaa arkki kerrallaan.

 4. Tarkistus 4 Säädä asetusta estämään paperin hankaus.

  Asetuksen säätäminen paperin hankauksen estämiseksi laajentaa tulostuspään ja tulostimessa olevan paperin välistä tilaa. Jos tulostuspinta on hankautunut, vaikka tulostusmateriaali on määritetty vastaamaan käytössä olevaa paperia, määritä laite estämään paperin hankautuminen käyttöpaneelin tai tietokoneen avulla.

  Tulostusnopeus voi heiketä, jos käytät asetusta estämään paperin hankausta.

  * Säädä asetusta uudelleen ollaksesi estämättä paperin hankausta, kun tulostus on valmis. Muuten tätä asetusta käytetään kaikissa tulevissa tulostustöissä.

  • Asetuksen määrittäminen käyttöpaneelin avulla

   Paina ALKU (HOME) -painiketta, valitse Asennus (Setup), Laitteen asetukset (Device settings) ja Tulostusasetukset (Print settings) tässä järjestyksessä ja määritä sitten Estä paperin hankaus (Prevent paper abrasion) -asetukseksi Käytössä (ON).

   Laitteen asetusten muuttaminen LCD-näytössä

  • Asettaminen tietokoneen avulla

   Valitse Canon IJ Printer Utility -ohjelman ponnahdusvalikosta Mukautetut asetukset (Custom Settings), valitse Estä paperin hankaus (Prevent paper abrasion) -valintaruutu ja osoita sitten Käytä (Apply).

   Lisätietoja Canon IJ Printer Utility -ohjelman avaamisesta on kohdassa Canon IJ Printer Utility -ohjelman avaaminen.

 5. Tarkistus 5 Jos voimakkuusasetus on suuri, pienennä voimakkuusasetusta ja tulosta uudelleen.

  Jos käytät tavallista paperia tulostaessasi tummia kuvia, paperi saattaa imeä liikaa mustetta ja alkaa aaltoilla, mikä aiheuttaa paperin hankautumisen.

  • Tulostettaessa tietokoneesta

   Pienennä tulostinajurin voimakkuusasetusta ja tulosta uudelleen.

   1. Avaa Tulosta-valintaikkuna.

    Tulostinajurin asetusikkunan avaaminen

   2. Valitse ponnahdusvalikosta Väriasetukset (Color Options).

   3. Säädä voimakkuutta vetämällä Voimakkuus (Intensity)-liukusäädintä.

  • Kopioinnin aikana

   Kopioinnin asetuskohteet

 6. Tarkistus 6 Ulottuuko tulostus suositellun tulostusalueen ulkopuolelle?

  Jos tulostat tulostuspaperin suositellun tulostusalueen ulkopuolelle, paperin alareuna saattaa tahriutua musteeseen.

  Muuta alkuperäisen asiakirjan kokoa sovelluksessa.

  Tulostusalue

 7. Tarkistus 7 Onko taso likainen?

  Puhdista taso.

  Tason ja asiakirjakannen puhdistaminen

 8. Tarkistus 8 Onko paperinsyöttötela likainen?

  Puhdista paperinsyöttörulla.

  Paperinsyöttötelan puhdistaminen

  Huomautus

  • Paperinsyöttörullan puhdistus kuluttaa telaa, joten tee tämä toimi vain tarvittaessa.

 9. Tarkistus 9 Onko laitteen sisäpuoli likainen?

  Kaksipuolisen tulostuksen yhteydessä laitteen sisäosat saattavat tahriintua musteeseen ja tahrata tulosteen.

  Puhdista laitteen sisäpuoli tekemällä alalevyn puhdistus.

  Laitteen sisäosan puhdistaminen (Alalevyn puhdistus)

  Huomautus

  • Voit ehkäistä laitteen sisäpuolen likaantumisen määrittämällä paperikoon oikein.

 10. Tarkistus 10 Aseta aika tulostetun pinnan kuivaamiseksi pitempään.

  Tulostuspinta ehtii kuivua riittävästi, eikä paperi tahriinnu tai naarmuunnu.

  1. Varmista, että laitteeseen on kytketty virta.

  2. Avaa Canon IJ Printer Utility.

   Canon IJ Printer Utility -ohjelman avaaminen

  3. Valitse ponnahdusvalikosta Mukautetut asetukset (Custom Settings).

  4. Aseta kuivumisaika vetämällä Musteen kuivumisaika: (Ink Drying Wait Time:) -liukusäädintä ja valitse sitten Käytä (Apply).

  5. Vahvista viesti ja valitse OK.