siirry päävalikkoon

Kopioinnin asetuskohteet

Voit muuttaa kopiointiasetuksia, kuten suurennusta ja voimakkuutta.

Tulostusasetukset-näyttö

Huomautus

 • Lisätietoja tulostuksen asetusnäytöstä tai Valokuvakopio (Photo copy)-kohdan asetuskohteista on kohdassa Valokuvien kopioiminen.

Tulostuksen asetusnäytön avaaminen vaihtelee kopiointivalikoittain.

 • Standardi kopio (Standard copy):

  Seuraava näyttö avautuu painamalla oikeaa Toiminto (Function)-painiketta kopioinnin valmiusnäytössä.

  kuva: Nestekidenäyttö
 • Reunaton kopio (Borderless copy) tai Kehysten poisto kop. (Frame erase copy):

  Seuraava näyttö avautuu ennen kopiointia.

  kuva: Nestekidenäyttö

Asetusten määrittäminen

Voit määrittää seuraavat asetuskohteet.

Voit vaihtaa asetuskohdetta YLÖSALAS-painikkeella ja muuttaa valittua asetusta VASENOIKEA-painikkeella.

kuva: Nestekidenäyttö

Huomautus

 • Osaa kohteista ei voi valita joissain kopiointivalikoissa. Tässä osassa kuvataan Standardi kopio (Standard copy) -valinnan asetuskohteet.

  Harmaalla kuvattuja asetuskohteita ei voi valita.

  Lisätietoja Valokuvakopio (Photo copy)-kohdan asetuskohteista on kohdassa Valokuvien kopioiminen.

 • Osaa asetuksista ei voi yhdistää jonkin toisen asetuskohteen asetuksen tai kopiointivalikon kanssa. Jos valitset asetuksia, joita ei voi yhdistää keskenään, LCD-näytössä näkyy ilmoitus Virh. tiedot (Error details). Jos näin käy, vahvista ilmoitus painamalla vasenta Toiminto (Function) -painiketta ja muuta asetusta.

 • Sivukoon ja tulostusmateriaalin asetukset ja muut vastaavat asetukset säilyvät, vaikka laitteen virta katkaistaan.

 • Jos kopiointi käynnistyy kopiointivalikossa, joka ei ole käytettävissä määritetyn asetuksen kanssa, LCD-näytössä näkyy ilmoitus Valittu toiminto ei ole käytettäv. nykyisillä asetuksilla. (The specified function is not available with current settings.). Vaihda asetus näytön ohjeiden mukaan.

 1. Suur. (Magnif.) (Suurennus)

  Valitse pienennys- tai suurennusmenetelmä.

  Kopion pienentäminen tai suurentaminen

 2. Tummuus (Intensity)

  Määritä tummuus. Jos Autom. (Auto)-asetus on valittuna, tummuus säädetään tasolle asetettujen alkuperäisten asiakirjojen mukaan automaattisesti. Autom. (Auto) näytetään Kopioinnin valmiusnäytössä.

  kuva: Nestekidenäyttö
 3. Sivukoko (Page size)

  Valitse lisätyn paperin sivukoko.

 4. Tyyppi (Type) (Tulostusmateriaali)

  Valitse lisätyn paperin tulostusmateriaali.

 5. Laatu (Print qlty) (Tulostuslaatu)

  Säädä tulostuslaatua alkuperäisen asiakirjan mukaan.

  Tärkeää

  • Jos käytät asetusta Luonnos (Draft) ja Tyyppi (Type)-asetuksena on Tavallinen paperi (Plain paper) eikä laatu ole riittävän hyvä, valitse Laatu (Print qlty)-asetukseksi Normaali (Standard) tai Korkea (High) ja yritä sitten kopioida uudelleen.

  • Voit tehdä harmaasävykopioita valitsemalla Laatu (Print qlty) -asetukseksi Korkea (High). Silloin värisävyt kopioituvat mustan tai valkoisen sijasta harmaan eri sävyinä.

 6. Asettelu (Layout)

  Valitse asettelu.

  Kahden sivun kopioiminen pienennettyinä yhdelle sivulle

  Neljän sivun kopioiminen pienennettyinä yhdelle sivulle

 7. 2-puol.tul.aset. (2-sidedPrintSetting)

  Valitse, käytetäänkö kaksipuolista kopiointia.

  Kaksipuolinen kopioiminen