siirry päävalikkoon

Valokuvien kopioiminen

Voit skannata tulostettuja valokuvia ja tulostaa ne kaikki yhdellä kertaa.

 1. Varmista, että laitteeseen on kytketty virta.

 2. Lisää valokuvapaperia.

 3. Valitse ALKUUN (HOME)-näytössä Edistynyt tulostus (Advanced print).

  LCD-näyttö ja käyttöpaneeli

 4. Valitse Valokuvakopio (Photo copy) ja paina sitten OK-painiketta.

 5. Vahvista näytön ohjeet ja paina sitten OK -painiketta.

 6. Aseta tulostettava valokuva tasolle noudattamalla näytön ohjeita ja paina sitten OK-painiketta.

  Huomautus

  Kun skannaus on tehty, näyttöön tulee tulostusasetusten vahvistusnäyttö.

 7. Määritä asetukset tarvittaessa.

  Voit vaihtaa asetuskohdetta YLÖSALAS-painikkeella ja muuttaa valittua asetusta VASENOIKEA-painikkeella.

  kuva: Nestekidenäyttö

  Huomautus

  • Asetuskohteen mukaan osaa asetuksista ei voi yhdistää jonkin toisen asetuskohteen asetukseen. Jos valittuja asetuksia ei voi yhdistää, LCD-näyttöön tulee ilmoitus Virh. tiedot (Error details). Jos näin käy, vahvista ilmoitus painamalla vasenta Toiminto (Function) -painiketta ja muuta asetusta.

  1. Sivukoko (Page size)

   Valitse lisätyn paperin sivukoko.

  2. Tyyppi (Type) (Tulostusmateriaali)

   Valitse lisätyn paperin tulostusmateriaali.

  3. Laatu (Print qlty) (Tulostuslaatu)

   Valitse tulostuslaatu alkuperäisen asiakirjan mukaan.

  4. Reuna (Border) (Reunallinen/reunaton tulostus)

   Valitse reunallinen tai reunaton tulostus.

  5. Val.korj (Photo fix)

   Valitse Ei korjausta (No correction), Autom. val. korj. (Auto photo fix) tai Haalistum. korj. (Fade restoration).

   Huomautus

   • Jos valitset Ei korjausta (No correction), laite tulostaa skannatun kuvan ilman korjausta.

   • Jos valitset Autom. val. korj. (Auto photo fix), laite korjaa skannatun kuvan automaattisesti.

   • Jos valitset Haalistum. korj. (Fade restoration), laite korjaa skannatun kuvan, joka on haalistunut ajan myötä.

 8. Määritä kopioiden määrä +- tai --painikkeella.

  Huomautus

  • Voit esikatsella tulosteen kuvaa esikatselunäytössä painamalla oikeaa Toiminto (Function)-painiketta. Voit vaihtaa näyttöä VASENOIKEA-painikkeella.

  • Jos valokuvassa näkyy , tulostettua valokuvaa ei välttämättä ole skannattu oikein. Skannaa tulostettu valokuva uudelleen.

 9. Paina väritulostusta varten Väri (Color) -painiketta ja mustavalkotulostusta varten Musta (Black) -painiketta.

  Laite aloittaa tulostuksen.

  Huomautus

  • Jos tulostettua valokuvaa ei oltu skannattu oikein, näkyviin tulee vahvistusnäyttö, joka kysyy, jatketaanko tulostusta. Jos valitset Kyllä (Yes), laite aloittaa tulostuksen. Jos skannaat valokuvan uudelleen, valitse Ei (No) ja skannaa valokuva uudelleen.