siirry päävalikkoon

Kopioiden tekeminen

Tässä osassa kerrotaan, miten Standardi kopio (Standard copy) -toiminnolla kopioidaan.

 1. Varmista, että laitteeseen on kytketty virta.

 2. Lisää paperia.

 3. Valitse ALKUUN (HOME)-näytöstä Kopio (Copy).

  LCD-näyttö ja käyttöpaneeli

  Kopioinnin valmiusnäyttö avautuu.

 4. Aseta alkuperäinen asiakirja tasolle.

 5. Määritä asetukset tarvittaessa.

  kuva: Nestekidenäyttö
  1. Kopioiden määrä

   Määritä +- tai --painikkeella.

  2. Tulostusasetukset (Print settings)

   Voit avata tulostusasetusten näytön painamalla oikeaa Toiminto (Function) -painiketta.

   Voit vaihtaa tulostusasetusten näytöllä esimerkiksi sivukoon, tulostusmateriaalin ja tulostuslaadun asetukset.

   Kopioinnin asetuskohteet

  3. Esikatselu (Preview)

   Voit esikatsella tulosteen kuvaa esikatselunäytössä painamalla vasenta Toiminto (Function) -painiketta.

   Esikatselunäytön avaaminen

 6. Paina värikopiointia varten Väri (Color) -painiketta ja mustavalkokopiointia varten Musta (Black) -painiketta.

  Laite aloittaa kopioimisen.

  Poista tasolle asetettu alkuperäiskappale, kun kopiointi on päättynyt.

  Tärkeää

  • Älä avaa asiakirjakantta äläkä poista alkuperäiskappaletta tasolta, ennen kuin skannaus on valmis.

  Huomautus

  • Voit peruuttaa kopioinnin painamalla Pysäytä (Stop) -painiketta.

Kopiointityön lisääminen (Reservekopi)

Voit lisätä kopiointityön tulostuksen aikana (Varaa kopio).

Alla esitetty näyttö tulee näkyviin, kun lisäät kopiointityön.

kuva: Nestekidenäyttö

Aseta alkuperäinen asiakirja tasolle ja paina samaa painiketta kuin mitä painoit viimeksi (Väri (Color)-painiketta tai Musta (Black)-painiketta).

Tärkeää

 • Kun asetat alkuperäisen asiakirjan tasolle, siirrä asiakirjakantta varovasti.

Huomautus

 • Jos Laatu (Print qlty) -asetukseksi (tulostuslaatu) on valittu Korkea (High), kopiointityötä ei voi lisätä.

 • Kun lisäät kopiointityön, kopioiden määrää tai asetuksia, kuten sivukokoa tai tulostusmateriaalia, ei voi muuttaa.

 • Jos painat Pysäytä (Stop)-painiketta, kun kopiointityön lisääminen on käynnissä, näkyviin tulee kopiointityön peruutusmenetelmän valintanäyttö. Voit peruuttaa kaikkien skannattujen tietojen kopioinnin valitsemalla Peruuta kaikki tallennukset (Cancel all reservations) ja painamalla sitten OK-painiketta. Voit peruuttaa viimeisen kopiointityön valitsemalla Peruuta viimeinen tallennus (Cancel the last reservation) ja painamalla sitten OK-painiketta.

 • Jos asetat liian monta sivua käsittävän asiakirjan lisättäväksi kopiointityöhön, LCD-näyttöön saattaa tulla ilmoitus Jonoon ei voi lisätä kopiointitöitä. Odota hetki ja yritä toimintoa uudestaan. (Cannot add more copy jobs. Please wait a while and redo the operation.). Paina OK -painiketta ja odota hetki. Yritä sitten kopiointia uudelleen.

 • Jos LCD-näyttöön tulee skannauksen aikana ilmoitus Kopiointityön tallennus epäonnistui. Aloita alusta. (Failed to reserve the copy job. Start over from the beginning.), paina OK-painiketta ja peruuta sitten kopiointi painamalla Pysäytä (Stop)-painiketta. Tämän jälkeen voit kopioida kopioimatta jääneet asiakirjat.