siirry päävalikkoon

Laitteen sisäosan puhdistaminen (Alalevyn puhdistus)

Poista tahrat laitteen sisältä. Jos laitteen sisäpuoli on likainen, tulostettava paperi voi tahriintua. Siksi suosittelemme säännöllistä puhdistamista.

Sinulla täytyy olla valmiina: yksi arkki A4- tai Letter-kokoista tavallista paperia*

* Käytä uutta paperiarkkia.

 1. Varmista, että virta on kytketty.

 2. Puhdista laitteen sisäpuoli.

  1. Valitse ALKUUN (HOME)-näytöstä Asennus (Setup).

   Asetusvalikkonäyttö tulee näkyviin.

  2. Valitse Ylläpito (Maintenance) ja paina sitten OK-painiketta.

   Ylläpito (Maintenance) -näyttö tulee näkyviin.

  3. Valitse Alalevyn puhdistus (Bottom plate cleaning) ja paina sitten OK-painiketta.

   Kuva: Nestekidenäyttö

   Vahvistusnäyttö tulee näkyviin.

  4. Valitse Kyllä (Yes) ja paina OK-painiketta.

  5. Poista paperi kasetista noudattaen näytön ohjeita ja paina sitten OK-painiketta.

  6. Taita yksi A4- tai Letter-kokoinen arkki tavallista paperia leveyssuunnassa ja avaa sitten taitos.

  7. Taita avatun paperiarkin toinen puoli toiseen kertaan, kohdista paperin reuna keskitaitoksen kanssa, avaa taitokset ja paina sitten OK-painiketta.

  8. Lisää ainoastaan tämä paperiarkki kasettiin taitosten harjat ylöspäin ja taittamattoman puolikkaan reuna poispäin itsestäsi.

  9. Avaa paperin luovutustaso varovasti ja paina sitten OK-painiketta.

   Paperi puhdistaa laitteen sisäosat, kun se syötetään laitteen läpi.

   Tarkista poistetun paperin taitetut kohdat. Jos niissä näkyy mustetahroja, suorita alalevyn puhdistus uudelleen.

  10. Kun valmistumisviesti tulee näyttöön, paina OK-painiketta.

   Huomautus

   • Kun suoritat alalevyn puhdistuksen uudelleen, käytä aina uutta paperia.

Jos toinenkaan puhdistuskerta ei poista häiriötä, laitteen sisäosien ulokkeet saattavat olla tahriintuneita. Pyyhi ulokkeissa oleva muste pois pumpulipuikolla tai vastaavalla.

Tärkeää

 • Katkaise virta ja irrota virtajohto ennen laitteen puhdistamista.