naar hoofdtekst gaan

Onderhoudsprocedure

Als de afdrukresultaten vaag zijn, kleuren niet correct worden afgedrukt of als u niet tevreden bent over de afdrukresultaten (bijvoorbeeld omdat lijnen niet evenwijdig worden afgedrukt), voert u de onderstaande onderhoudsprocedure uit.

Belangrijk

 • Spoel de FINE-cartridge niet af en veeg deze niet schoon. Dit kan problemen met de FINE-cartridge veroorzaken.

Opmerking

Onduidelijke of ongelijkmatige afdrukresultaten:

 1. Stap 1 Druk het controleraster voor de spuitopeningen af.

  Vanaf de printer

  Vanaf de computer

 2. Stap 2 Bekijk het controleraster voor de spuitopeningen.

 3. Als er lijnen ontbreken of er horizontale witte strepen voorkomen in dit raster:

 4. Stap 3 Reinig de printkop.

  Vanaf de printer

  Vanaf de computer

  Druk na het reinigen van de printkop het controleraster voor spuitopeningen af en controleer dit: Stap 1

 5. Als het probleem niet is opgelost nadat u stap 1 tot en met stap 3 tweemaal hebt uitgevoerd:

 6. Stap 4 Voer een diepte-reiniging van de printkop uit.

  Vanaf de printer

  Vanaf de computer

  Als het probleem niet is opgelost, schakelt u het apparaat uit en voert u de diepte-reiniging van de printkop 24 uur later nogmaals uit.

 7. Als het probleem hiermee nog steeds niet is verholpen:

 8. Stap 5 Vervang de FINE-cartridge.

Opmerking

 • Als het probleem nog steeds niet is verholpen nadat de FINE-cartridge is vervangen, neemt u contact op met het dichtstbijzijnde Canon-servicecentrum om een reparatie aan te vragen.

Als de afdrukresultaten niet gelijkmatig zijn (de evenwijdige lijnen zijn bijvoorbeeld niet correct afgedrukt):

 1. Stap Lijn de printkop uit.

  Vanaf de printer

  Vanaf de computer