naar hoofdtekst gaan

Controleraster voor de spuitopeningen afdrukken

Druk het controleraster voor de spuitopeningen af om te bepalen of de inkt op de juiste wijze uit de spuitopening van printkop wordt gespoten.

Bekijk de film

Opmerking

U moet het volgende voorbereiden: een vel gewoon papier van A4- of Letter-formaat

 1. Controleer of de printer is ingeschakeld.

 2. Plaats een vel normaal papier van A4- of Letter-formaat in de cassette.

 3. Druk op de knop OK.

 4. Selecteer Onderhoud (Maintenance).

 5. Selecteer Spuitopening controleren (Nozzle Check).

  Het bevestigingsscherm wordt weergegeven.

 6. Selecteer Ja (Yes).

 7. Druk op de knop OK.

  Het controleraster voor de spuitopeningen wordt afgedrukt en er worden twee bevestigingsschermen op het LCD-scherm weergegeven.

 8. Selecteer Volgende (Next).

 9. Bekijk het controleraster voor de spuitopeningen.