naar hoofdtekst gaan

Controleren of de printer is ingeschakeld

Er wordt een scherm weergegeven op het LCD-scherm wanneer de printer is ingeschakeld.

Als de statusbalk is verlicht, is de printer ingeschakeld, zelfs als niets wordt weergegeven op het LCD-scherm.

Opmerking

  • Het kan enige tijd duren voordat de printer met afdrukken begint nadat u de printer hebt ingeschakeld.

  • De weergave op het LCD-scherm wordt uitgeschakeld als de printer ongeveer 10 minuten niet wordt gebruikt.

    Als u het scherm weer wilt inschakelen, drukt u op een willekeurige knop op het bedieningspaneel of voert u een afdruktaak uit.