naar hoofdtekst gaan

De printkop reinigen

De printkop moet worden gereinigd als er in het afgedrukte controleraster voor de spuitopeningen lijnen ontbreken of horizontale witte strepen worden weergegeven. Door een reiniging uit te voeren worden de spuitopeningen vrij gemaakt en de toestand van de printkop hersteld. Bij het reinigen van de printkop wordt inkt verbruikt. Reinig de printkop daarom alleen als het echt nodig is.

U moet het volgende voorbereiden: een vel gewoon papier van A4- of Letter-formaat

 1. Controleer of de printer is ingeschakeld.

 2. Plaats een vel normaal papier van A4- of Letter-formaat in de cassette.

 3. Druk op de knop OK.

 4. Selecteer Onderhoud (Maintenance).

 5. Selecteer Reinigen (Cleaning).

  Het bevestigingsscherm wordt weergegeven.

 6. Selecteer Ja (Yes).

  De printer start het reinigen van de printkop.

  Voer geen andere handelingen uit tot de printer klaar is met het reinigen van de printkop. Dit duurt ongeveer 2 minuten.

  Het bevestigingsscherm voor het afdrukraster wordt weergegeven.

 7. Selecteer Ja (Yes).

 8. Druk op de knop OK.

  Het controleraster voor de spuitopening wordt afgedrukt.

 9. Selecteer Volgende (Next).

 10. Bekijk het controleraster voor de spuitopeningen.

Opmerking