NS002W

Odinštalovanie aplikácie IJ Network Scanner Selector EX

Podľa nasledujúceho postupu odinštalujete aplikáciu IJ Network Scanner Selector EX z počítača.

Dôležité
 • Po odinštalovaní aplikácie IJ Network Scanner Selector EX nemôžete skenovať prostredníctvom siete.

 • Použitím správcovských oprávnení sa prihláste ako používateľ.

 1. Odinštalujte aplikáciu IJ Network Scanner Selector EX.

  • V systéme Windows 7 alebo Windows Vista:

   1. Kliknite na tlačidlo Štart (Start) > Ovládací panel (Control Panel) > Programy (Programs) > Programy a súčasti (Programs and Features).

   2. V zozname programov vyberte položku Canon IJ Network Scanner Selector EX a kliknite na tlačidlo Odinštalovať alebo zmeniť (Uninstall/Change).

    Poznámka
    • Ak sa zobrazí obrazovka Kontrola používateľských kont (User Account Control), kliknite na tlačidlo Pokračovať (Continue).

  • V systéme Windows XP:

   1. Kliknite na tlačidlo Štart (Start) > Ovládací panel (Control Panel) > Pridanie alebo odstránenie programov (Add or Remove Programs).

   2. V zozname programov vyberte položku Canon IJ Network Scanner Selector EX a kliknite na tlačidlo Zmeniť alebo odstrániť (Change/Remove).

 2. Po zobrazení potvrdzujúcej správy kliknite na tlačidlo Áno (Yes).

 3. Po dokončení odinštalovania kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka
  • Keď sa zobrazí hlásenie vyžadujúce reštartovanie počítača, kliknutím na tlačidlo OK reštartujte počítač.

Na začiatok strany