naar hoofdtekst gaan

Opslaan na controle van de scanresultaten

U kunt de scanresultaten controleren en de afbeeldingen vervolgens op een computer opslaan.

Belangrijk

 • In de volgende gevallen kunt u de scanresultaten niet controleren in het dialoogvenster Instellingen opslaan (Save Settings) voordat u ze opslaat.

  • Wanneer u hebt gescand via Automatisch (Auto) scannen
  • Wanneer u hebt gescand via het bedieningspaneel of de scannerknoppen

Opmerking

 • In de volgende beschrijvingen wordt het scannen van een foto als voorbeeld gebruikt.
 1. Start IJ Scan Utility Lite.

 2. Klik op Instellingen (Settings...).

  Het dialoogvenster Instellingen wordt weergegeven.

 3. Klik op Foto scannen (Photo Scan) in het dialoogvenster Instellingen (Scannen vanaf een computer).

 4. Schakel het selectievakje Scanresultaten controleren en opslaginstellingen opgeven (Check scan results and specify save settings) in en klik op OK.

  Het hoofdvenster IJ Scan Utility Lite verschijnt.

  Opmerking

 5. Klik op Foto (Photo) in het hoofdscherm van IJ Scan Utility Lite.

  Het scannen begint.

  Wanneer het scannen is voltooid, wordt het dialoogvenster Instellingen opslaan (Save Settings) weergegeven.

  Opmerking

  • Klik op Annuleren (Cancel) om het scannen te annuleren.
 6. Wijzig de gewenste volgorde van de afbeeldingen of de opties voor het opslaan van bestanden.

  U kunt de afbeeldingsvolgorde of opties voor het opslaan van bestanden wijzigen in het dialoogvenster Instellingen opslaan (Save Settings).

  / (90° linksom draaien)/(90° rechtsom draaien)

  Gescande afbeeldingen 90 graden linksom of rechtsom draaien.

  Selecteer de afbeelding die u wilt roteren en klik vervolgens op (90° linksom roteren) of (90° rechtsom roteren).

  Belangrijk

  • De knoppen voor het verwerken van gescande afbeeldingen worden niet weergegeven als het selectievakje Scannen van grote afbeeldingen inschakelen (Enable large image scans) is ingeschakeld in het dialoogvenster Instellingen (Stuurprog.) (Settings (Driver)).
  Bestandsnaam (File Name)

  Voer een bestandsnaam in voor de afbeelding die u wilt opslaan. Wanneer u een bestand opslaat, worden de datum en vier cijfers aan de ingestelde bestandsnaam toegevoegd in de indeling "_20XX0101_0001".

  Opmerking

  • Wanneer u het selectievakje Opslaan in een submap met de huidige datum (Save to a subfolder with current date) inschakelt, worden de datum en vier cijfers aan de ingestelde bestandsnaam toegevoegd.
  Opslaan in (Save in)

  Hiermee wordt de map weergegeven waarin de gescande documenten moeten worden opgeslagen. Als u een map wilt toevoegen, selecteert u Toevoegen... (Add...) in het pop-upmenu, klikt u op (Plus) in het dialoogvenster dat wordt weergegeven en geeft u vervolgens de doelmap op.

  De standaardmap voor opslag is de map Afbeeldingen (Pictures).

  Gegevensindeling (Data Format)

  Selecteer de gegevensindeling waarin de gescande documenten moeten worden opgeslagen.

  U kunt JPEG/Exif, TIFF, PNG, PDF of PDF (meerdere pagina's) (PDF (Multiple Pages)) selecteren.

  Belangrijk

  • In de volgende gevallen kunt u PDF of PDF (meerdere pagina's) (PDF (Multiple Pages)) niet selecteren.

   • Als u hebt gescand door te klikken op Foto (Photo) of OCR in het hoofdvenster van IJ Scan Utility Lite
   • Het selectievakje Scannen van grote afbeeldingen inschakelen (Enable large image scans) is geselecteerd bij Instellingen opslaan (Save Settings) in het dialoogvenster Instellingen (Stuurprog.) (Settings (Driver))
   • OCR starten (Start OCR) is geselecteerd bij Instellingen voor de toepassing (Application Settings) in het dialoogvenster Instellingen (Document scannen) (Settings (Document Scan)), Instellingen (Aangepast scannen) (Settings (Custom Scan)) of Instellingen (Stuurprog.) (Settings (Driver))
  • U kunt JPEG/Exif niet selecteren als Kleurenmodus (Color Mode) is ingesteld op Zwart-wit (Black and White).

  Opmerking

  • Met een netwerkverbinding kan het scannen langer duren dan normaal als u TIFF of PNG instelt bij Gegevensindeling (Data Format).
  JPEG-beeldkwaliteit (JPEG Image Quality)

  U kunt de beeldkwaliteit van JPEG-bestanden opgeven.

  Belangrijk

  • Dit wordt alleen weergegeven als JPEG/Exif is geselecteerd bij Gegevensindeling (Data Format).
  PDF-compressie (PDF Compression)

  Selecteer het type compressie voor het opslaan van PDF-bestanden.

  Standaard (Standard)
  Deze instelling wordt aanbevolen.
  Hoog (High)
  Hiermee wordt het bestand gecomprimeerd tijdens het opslaan, waardoor u de netwerk-/serverbelasting kunt verminderen.

  Belangrijk

  • Dit wordt alleen weergegeven als PDF of PDF (meerdere pagina's) (PDF (Multiple Pages)) is geselecteerd bij Gegevensindeling (Data Format).
  Een PDF-bestand maken dat zoeken op trefwoord ondersteunt (Create a PDF file that supports keyword search)

  Schakel dit selectievakje in als u tekens in afbeeldingen wilt converteren naar tekstgegevens en PDF-bestanden wilt maken die zoeken op trefwoorden ondersteunen.

  Belangrijk

  • Dit wordt alleen weergegeven als PDF of PDF (meerdere pagina's) (PDF (Multiple Pages)) is geselecteerd bij Gegevensindeling (Data Format).

  Opmerking

  • Er worden PDF-bestanden gemaakt die u kunt doorzoeken in de taal die u hebt geselecteerd bij Documenttaal (Document Language) op het tabblad (Algemene instellingen) van het dialoogvenster Instellingen.
  Opslaan in een submap met de huidige datum (Save to a subfolder with current date)

  Schakel dit selectievakje in om een map met de huidige datum te maken in de map die is opgegeven voor Opslaan in (Save in) en gescande afbeeldingen op te slaan in die map. Er wordt een map gemaakt met een naam als '20XX_01_01' (Jaar_Maand_Dag).

  Als dit selectievakje niet is ingeschakeld, worden bestanden rechtstreeks opgeslagen in de map die is opgegeven bij Opslaan in (Save in).

 7. Klik op OK.

  De gescande afbeeldingen worden volgens de instellingen opgeslagen.