naar hoofdtekst gaan

Meerdere originelen tegelijk scannen

U kunt twee of meer foto's (kleine items) die op de glasplaat zijn geplaatst tegelijk scannen en elke afbeelding apart opslaan.

Belangrijk

 • De volgende typen items worden mogelijk niet goed gescand. In dat geval past u de bijsnijdkaders (selectievakken; scangebieden) aan in het scherm dat u weergeeft door in het hoofdvenster van Stuurprog. (Driver) te klikken op IJ Scan Utility Lite en voert u de scan opnieuw uit.

  • Foto's met een witte (lichte) achtergrond
  • Items die zijn afgedrukt op wit papier, handgeschreven tekst, visitekaartjes en andere onduidelijke items
  • Dunne items
  • Dikke items
 • Automatisch (Auto) wordt niet weergegeven, afhankelijk van het model van uw apparaat.

Stel in het dialoogvenster Instellingen Papierformaat (Original Size) in op Automatisch scannen (Auto scan) en voer de scan uit.

Opmerking

 • De vensters voor het scannen met favoriete instellingen worden in de volgende beschrijvingen als voorbeeld gebruikt.
 1. Plaats de items op de glasplaat.

 2. Start IJ Scan Utility Lite.

 3. Klik op Instellingen (Settings...).

  Het dialoogvenster Instellingen wordt weergegeven.

 4. Klik op Aangepast scannen (Custom Scan) in het dialoogvenster Instellingen (Scannen vanaf een computer).

 5. Selecteer bij Bron selecteren (Source Type) het type documenten dat u wilt scannen.

 6. Selecteer Automatisch scannen (Auto scan) bij Papierformaat (Original Size) en klik vervolgens op OK.

  Het hoofdvenster IJ Scan Utility Lite verschijnt.

  Opmerking

  • Nadat de instellingen in het dialoogvenster Instellingen zijn geconfigureerd, kunt u dezelfde instellingen gebruiken wanneer u de volgende keer scant.
  • Geef in het dialoogvenster Instellingen zo nodig instellingen voor beeldverwerking op, zoals hellingscorrectie, en stel in waar de gescande afbeeldingen worden opgeslagen, en meer.
 7. Klik op Aangepast (Custom) in het hoofdscherm van IJ Scan Utility Lite.

  Er worden meerdere items tegelijk gescand.

Opmerking

 • Klik op Annuleren (Cancel) om het scannen te annuleren.

Automatisch scannen gebruiken:

Er wordt automatisch gedetecteerd of er meerdere items zijn of niet. Klik op Automatisch (Auto) in het hoofdvenster van IJ Scan Utility Lite en scan.