naar hoofdtekst gaan

Wachtwoorden voor PDF-bestanden instellen

Stel wachtwoorden in voor PDF-bestanden die u maakt met IJ Scan Utility, zodat niet iedereen de bestanden kan openen, bewerken en afdrukken.

U kunt de volgende twee soorten wachtwoorden instellen.

 • Wachtwoord voor het openen van het PDF-bestand
 • Wachtwoord voor machtigingen voor het afdrukken of bewerken van het PDF-bestand

Belangrijk

 • Als u het wachtwoord vergeet, kunt u het PDF-bestand niet meer openen of bewerken. Het wordt aanbevolen wachtwoorden te noteren en op een veilige plaats te bewaren, zodat ze altijd kunt terugvinden.
 • U kunt PDF-bestanden die met een wachtwoord zijn beveiligd, niet openen in toepassingen die geen beveiligingsinstellingen voor PDF-bestanden ondersteunen.
 • Zelfs als een wachtwoord voor machtigingen is ingesteld voor een PDF-bestand, kunnen de opdrachten waarvoor beperkingen gelden (afdrukken, bewerken en dergelijke) verschillen van die van IJ Scan Utility, afhankelijk van de toepassing.

Opmerking

 • Het instellen van wachtwoorden vanuit het PDF-bewerkingsscherm wordt in de volgende beschrijvingen als een voorbeeld gebruikt.
 1. IJ Scan Utility starten.

 2. Klik op PDF-editor (PDF Editor).

  afbeelding: IJ Scan Utility

  IJ PDF Editor wordt gestart.

 3. Open het PDF-bestand waarvoor u het wachtwoord wilt instellen.

 4. Selecteer Opslaan als... (Save As...) in het menu Bestand (File).

  afbeelding: IJ PDF-editor

  Het dialoogvenster Opslaan (Save) wordt weergegeven.

 5. Schakel het selectievakje Wachtwoordbeveiliging instellen in.

  afbeelding: dialoogvenster Opslaan

  Het dialoogvenster Instellingen voor wachtwoordbeveiliging (Password Security Settings) wordt weergegeven.

 6. Schakel het selectievakje Wachtwoord vereisen om het document te openen (Require a password to open the document) of Een wachtwoord vereisen om het document af te drukken of te bewerken (Require a password to print or edit the document) in en geef vervolgens het wachtwoord op dat u wilt instellen.

  afbeelding: Dialoogvenster Instellingen voor wachtwoordbeveiliging

  Belangrijk

  • Voer een wachtwoord in van maximaal 32 tekens waarbij u enkel-byte letters, cijfers en/of symbolen (!"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~) mag gebruiken. Wachtwoorden zijn hoofdlettergevoelig.

  Opmerking

  • Als u zowel Wachtwoord voor openen (Document Open Password) als Wachtwoord voor machtiging (Permissions Password) wilt instellen, schakelt u beide selectievakjes in en geeft u voor beide een ander wachtwoord op.

   Voer voor elk Wachtwoord (bevestiging) (Password (Confirmation)) het juiste wachtwoord in dat u hebt ingesteld.

 7. Klik op OK.

  De wachtwoorden worden ingesteld voor het PDF-bestand.

 8. Klik op Opslaan (Save).

  Het PDF-bestand wordt opgeslagen.

  Belangrijk

  • Zelfs als u wachtwoorden instelt en het PDF-bestand opslaat, worden de wachtwoorden verwijderd zodra u het bestand bewerkt.
   Als u de wachtwoorden opnieuw wilt instellen en het bestand wilt opslaan, selecteert u Opslaan als... (Save As...) in het menu Bestand (File) en stelt u vervolgens de wachtwoorden opnieuw in.

  Opmerking

  • Als u een opgeslagen bestand wilt overschrijven, klikt u op (Opslaan) op de werkbalk.