naar hoofdtekst gaan

Meerdere originelen tegelijk scannen

U kunt twee of meer foto's (kleine items) die op de glasplaat zijn geplaatst tegelijk scannen en elke afbeelding apart opslaan.

Belangrijk

 • De volgende typen items worden mogelijk niet goed gescand. In dat geval past u de bijsnijdkaders (scangebieden) aan in de volledige afbeeldingsweergave van ScanGear (scannerstuurprogramma) en voert u de scan opnieuw uit.

  • Foto's met een witte (lichte) achtergrond
  • Items die zijn afgedrukt op wit papier, handgeschreven tekst, visitekaartjes en andere onduidelijke items
  • Dunne items
  • Dikke items

  Raadpleeg voor meer informatie 'Meerdere documenten tegelijk scannen met ScanGear (scannerstuurprogramma)' voor uw model vanuit de startpagina van de Online handleiding.

Automatisch scannen gebruiken:

Er wordt automatisch gedetecteerd of er meerdere items zijn of niet. Klik op Automatisch (Auto) in het hoofdvenster van IJ Scan Utility en scan.

Automatisch scannen niet gebruiken:

Stel in het dialoogvenster Instellingen Papierformaat (Original Size) in op Automatisch scannen (Auto scan) en voer de scan uit.

Opmerking

 • De vensters voor het scannen met favoriete instellingen worden in de volgende beschrijvingen als voorbeeld gebruikt.
 1. Plaats het item op de glasplaat.

 2. IJ Scan Utility starten.

 3. Klik op Instellingen (Settings...).

  afbeelding: IJ Scan Utility

  Het dialoogvenster Instellingen wordt weergegeven.

 4. Klik op Aangepast scannen (Custom Scan).

  afbeelding: Dialoogvenster Instellingen
 5. Kies bij Bron selecteren (Source Type) het type items dat u wilt scannen.

  afbeelding: Dialoogvenster Instellingen
 6. Selecteer Automatisch scannen (Auto scan) bij Papierformaat (Original Size) en klik vervolgens op OK.

  afbeelding: Dialoogvenster Instellingen

  Het hoofdvenster IJ Scan Utility verschijnt.

  Opmerking

  • Nadat de instellingen in het dialoogvenster Instellingen zijn geconfigureerd, kunt u dezelfde instellingen gebruiken wanneer u de volgende keer scant.
  • Geef in het dialoogvenster Instellingen zo nodig instellingen voor beeldverwerking op, zoals hellingscorrectie, en stel in waar de gescande afbeeldingen worden opgeslagen, en meer.
 7. Klik op Aangepast (Custom).

  afbeelding: IJ Scan Utility

  Er worden meerdere items tegelijk gescand.

Opmerking

 • Klik op Annuleren (Cancel) om het scannen te annuleren.