Problémy pri skenovaní

Nefunguje skener

Nespúšťa sa program ScanGear (ovládač skenera)

Zobrazuje sa chybové hlásenie a nezobrazuje sa obrazovka programu ScanGear (ovládača skenera)

Nemožno skenovať viacero položiek naraz

Nedá sa správne skenovať v režime automatického skenovania

Nízka rýchlosť skenovania

Zobrazuje sa hlásenie „Nedostatok pamäte.“

Počítač prestáva počas skenovania pracovať

Po aktualizácii systému Windows nefunguje skener

Naskenovaný obrázok sa nedá otvoriť

Na začiatok strany