การกำหนดการตั้งค่าการสื่อสารทางอีเมล/I-Fax

ใช้ Remote UIเพื่อกำหนดการตั้งค่าการส่งและรับอย่างละเอียด เช่น การตั้งค่าสำหรับใช้เครื่องเพื่อส่งและรับ I-Faxes และการตั้งค่าสำหรับรับรองความถูกต้อง POP และการเข้ารหัสการสื่อสารก่อนที่จะส่งอีเมลหรือ I-Faxes โปรดติดต่อผู้ให้บริการหรือผู้ดูแลเครือข่ายสำหรับการตั้งค่าที่จำเป็น
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานพื้นฐานที่จะดำเนินการเมื่อตั้งค่าเครื่องจาก Remote UI โปรดดูที่ การตั้งค่าตัวเลือกเมนูจาก Remote UI
1
เริ่มใช้งาน Remote UI และเข้าสู่ระบบใน System Manager Mode การเริ่มใช้งาน Remote UI
2
คลิก [Settings/Registration] บนหน้าพอร์ทัล หน้าจอ Remote UI
3
เลือก [TX Settings] [Network Settings - E-Mail/I-Fax Settings]
4
คลิก [Edit]
5
กำหนดการตั้งค่าที่จำเป็น
[SMTP Server] (เซิร์ฟเวอร์ SMTP)
ป้อนอักขระตัวอักษรผสมตัวเลขเป็นชื่อเซิร์ฟเวอร์ SMTP (หรือที่อยู่ IP) สำหรับส่งอีเมลและ I-Faxes
[E-Mail Address]
ป้อนอักขระตัวอักษรผสมตัวเลขสำหรับที่อยู่อีเมลที่คุณต้องการใช้กับเครื่อง
[POP Server] (เซิร์ฟเวอร์ POP)
ป้อนอักขระตัวอักษรผสมตัวเลขเป็นชื่อเซิร์ฟเวอร์ SMTP หรือที่อยู่ IP สำหรับส่งอีเมลและ I-Faxes
[User Name]
ป้อนอักขระตัวอักษรผสมตัวเลขเป็นชื่อผู้ใช้สำหรับบัญชีอีเมลที่ระบุเมื่อใช้งานเซิร์ฟเวอร์ POP3
[Set/Change Password]
ในการตั้งค่าหรือเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านเมื่อใช้เซิร์ฟเวอร์ POP3 ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายและป้อนอักขระตัวอักษรผสมตัวเลขใน [Password]
ระบุการตั้งค่าที่จำเป็นสำหรับการรับ I-Fax
การกำหนดค่าการรับรองความถูกต้อง POP ก่อนการส่ง
การรับรองความถูกต้อง POP ก่อน SMTP จะป้องกันมิให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตใช้งานอีเมลและ I-Faxes โดยทำกรรับรองความถูกต้องผู้ใช้ในเซิร์ฟเวอร์ POP3
การกำหนดค่าการรับรองความถูกต้อง SMTP
ถ้าคุณกำหนดค่าการรับรองความถูกต้อง SMTP (SMTP AUTH) จะมีการระบุตัวตนผู้ใช้โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านในเวลาที่ส่งอีเมลหรือ I-Fax
การกำหนดค่าการสื่อสารแบบเข้ารหัส
คุณสามารถกำหนดค่าการเข้ารหัสของการสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์ SMTP หรือ POP3
6
คลิก [OK]
7
เปิดเครื่องพิมพ์ใหม่
ปิดเครื่อง รออย่างน้อย 10 วินาที แล้วค่อยเปิดใหม่
คุณอาจจำเป็นต้องเปลี่ยนการตั้งค่าพอร์ต SMTP หรือ POP3 ขึ้นอยู่กับเครือข่ายที่คุณกำลังใช้งาน (การเปลี่ยนหมายเลขพอร์ต) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือผู้ดูแลเครือข่ายของคุณ
6CC7-01R