คำถามที่ถามบ่อย

เมื่อเกิดปัญหาขึ้น ให้ตรวจสอบเนื้อหาบทนี้เพื่อหาวิธีแก้ไขก่อนจะติดต่อ Canon

สิ่งที่ควรตรวจสอบเป็นอันดับแรก

ส่วนนี้จะอธิบายวิธีดำเนินการ หากคุณสงสัยว่าเครื่องทำงานผิดปกติ ปัญหาทั่วไป

เมื่อคุณไม่สามารถพิมพ์ได้อย่างถูกต้อง

ส่วนนี้จะอธิบายว่าควรดำเนินการอย่างไร เมื่อผลการพิมพ์ไม่เป็นที่น่าพอใจ หรือกระดาษยับหรือม้วนงอ เมื่อคุณไม่สามารถพิมพ์ได้อย่างถูกต้อง

ข้อความหรือตัวเลขที่ขึ้นต้นด้วย "#" (รหัสข้อผิดพลาด) จะปรากฏขึ้น

ส่วนนี้จะอธิบายว่าควรดำเนินการอย่างไร เมื่อมีข้อความหรือรหัสข้อผิดพลาด (ตัวเลขสามหลัก) ปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล ข้อความหรือตัวเลขซึ่งเริ่มต้นด้วย "#" (รหัสข้อผิดพลาด) แสดงขึ้น

การนำกระดาษที่ติดออก

ส่วนนี้จะอธิบายวิธีดำเนินการ เมื่อกระดาษติด การนำกระดาษที่ติดออก

เมื่อแก้ปัญหาไม่ได้

หากยังเกิดปัญหาอยู่ โปรดดูที่ เมื่อแก้ปัญหาไม่ได้ เพื่อหาว่าจะติดต่อได้ที่ใด
6CC7-0C6