preskočiť na hlavný text

Čistenie valčekov podávača papiera z počítača

Vyčistia sa valčeky podávača papiera. Valčeky podávača papiera čistite v prípade, že sa na ne prilepili papierové čiastočky a papier sa nepodáva správne.

Pri čistení valčekov podávača postupujte takto:

Čistenie valčeka (Roller Cleaning)

 1. Pripravte tlačiareň.

  Zo zadného zásobníka vyberte všetky hárky papiera.

 2. Otvorte okno nastavenia ovládača tlačiarne.

 3. Kliknite na položku Čistenie valčeka (Roller Cleaning) na karte Údržba (Maintenance).

  Zobrazí sa potvrdzujúca správa.

 4. Spustite čistenie valčekov podávača papiera.

  Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá, a kliknite na tlačidlo OK.
  Spustí sa čistenie valčekov podávača papiera.

 5. Dokončite čistenie valčekov podávača papiera.

  Po zastavení valčekov postupujte podľa pokynov v správe, vložte do zadného zásobníka tri hárky obyčajného papiera a kliknite na tlačidlo OK.

  Papier sa vysunie a čistenie valčekov podávača sa dokončí.