preskočiť na hlavný text

Čistenie tlačových hláv z počítača

Funkcia čistenia tlačových hláv umožňuje uvoľniť upchaté dýzy tlačovej hlavy. Tlačové hlavy čistite v prípade, že je tlač nejasná alebo sa niektorá z farieb netlačí, hoci je dostatok atramentu.

Pri čistení tlačových hláv postupujte takto:

Čistenie (Cleaning)

 1. Otvorte okno nastavenia ovládača tlačiarne.

 2. Kliknite na položku Čistenie (Cleaning) na karte Údržba (Maintenance).

  Po otvorení dialógového okna Čistenie tlačovej hlavy (Print Head Cleaning) vyberte skupinu typov atramentu, pre ktorú chcete vykonať čistenie.
  Kliknutím na možnosť Položky úvodnej kontroly (Initial Check Items) zobrazte položky, ktoré treba pred čistením skontrolovať.

 3. Spustite čistenie.

  Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá, a kliknite na tlačidlo Vykonať (Execute).

  Spustí sa čistenie tlačových hláv.

 4. Dokončite čistenie.

  Po zobrazení potvrdzujúcej správy sa otvorí dialógové okno Kontrola dýz (Nozzle Check).

 5. Skontrolujte výsledky.

  Ak chcete skontrolovať, či sa kvalita tlače zlepšila, kliknite na položku Vzorka na kontrolu tlače (Print Check Pattern). Kontrolu zrušíte kliknutím na tlačidlo Zrušiť (Cancel).

  Ak sa po prvom čistení tlačovej hlavy problém s hlavou nevyrieši, vyčistite ju znova.

Dôležité

 • Pri používaní funkcie Čistenie (Cleaning) sa spotrebuje malé množstvo atramentu.
  Ak budete tlačovú hlavu čistiť často, zásoba atramentu v tlačiarni sa rýchlo minie. Preto čistenie vykonávajte len v prípade potreby.

Hĺbkové čistenie (Deep Cleaning)

Funkcia Hĺbkové čistenie (Deep Cleaning) je dôkladnejšia ako bežné čistenie. Hĺbkové čistenie vykonávajte v prípade, ak sa problém s tlačovou hlavou nevyrieši ani po dvoch spusteniach funkcie Čistenie (Cleaning).

 1. Otvorte okno nastavenia ovládača tlačiarne.

 2. Kliknite na položku Hĺbkové čistenie (Deep Cleaning) na karte Údržba (Maintenance).

  Po otvorení dialógového okna Hĺbkové čistenie (Deep Cleaning) vyberte skupinu typov atramentu, pre ktorú chcete vykonať hĺbkové čistenie.
  Kliknutím na možnosť Položky úvodnej kontroly (Initial Check Items) zobrazte položky, ktoré treba pred hĺbkovým čistením skontrolovať.

 3. Spustite hĺbkové čistenie.

  Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá, a kliknite na tlačidlo Vykonať (Execute).
  Po zobrazení potvrdzujúcej správy kliknite na tlačidlo OK.

  Spustí sa hĺbkové čistenie tlačových hláv.

 4. Dokončite hĺbkové čistenie.

  Po zobrazení potvrdzujúcej správy sa otvorí dialógové okno Kontrola dýz (Nozzle Check).

 5. Skontrolujte výsledky.

  Ak chcete skontrolovať, či sa kvalita tlače zlepšila, kliknite na položku Vzorka na kontrolu tlače (Print Check Pattern). Kontrolu zrušíte kliknutím na tlačidlo Zrušiť (Cancel).

Dôležité

 • Pri používaní funkcie Hĺbkové čistenie (Deep Cleaning) sa spotrebuje väčšie množstvo atramentu než pri používaní funkcie Čistenie (Cleaning).
  Ak budete tlačovú hlavu čistiť často, zásoba atramentu v tlačiarni sa rýchlo minie. Preto čistenie vykonávajte len v prípade potreby.

Poznámka

 • Ak po vykonaní funkcie Hĺbkové čistenie (Deep Cleaning) nevidíte žiadne znaky zlepšenia, vypnite tlačiareň, počkajte 24 hodín a spustite funkciu Hĺbkové čistenie (Deep Cleaning) znova. Ak nevidíte žiadne znaky zlepšenia, mohol sa minúť atrament alebo sa mohla opotrebovať tlačová hlava. Podrobné informácie o postupe nápravy nájdete v časti „Atrament sa nevystrekuje“.