preskočiť na hlavný text

Čistenie vnútra tlačiarne

Skôr než spustíte obojstrannú tlač, vyčistite spodnú platňu, aby ste predišli šmuhám na zadnej strane papiera.
Spodnú platňu vyčistite aj v prípade, ak sa na vytlačenej strane objavujú atramentové šmuhy spôsobené niečím iným ako tlačovými údajmi.

Pri čistení spodnej platne postupujte takto:

Čistenie spodnej platne (Bottom Plate Cleaning)

 1. Otvorte okno nastavenia ovládača tlačiarne.

 2. Kliknite na položku Čistenie spodnej platne (Bottom Plate Cleaning) na karte Údržba (Maintenance).

  Otvorí sa dialógové okno Čistenie spodnej platne (Bottom Plate Cleaning).

 3. Vložte papier do tlačiarne

  Podľa pokynov v dialógovom okne preložte hárok obyčajného papiera veľkosti A4 alebo Letter po dĺžke na polovicu a potom ho znova rozložte.
  Papier otočený na šírku vložte do zadného zásobníka tak, aby vystupujúca strana záhybu smerovala nadol.

 4. Vyčistite spodnú platňu.

  Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá, a kliknite na tlačidlo Vykonať (Execute).
  Spustí sa čistenie spodnej platne.