preskočiť na hlavný text

Zarovnanie polohy tlačovej hlavy z počítača

Pri zarovnaní tlačovej hlavy sa upravujú inštalačné polohy tlačovej hlavy a zlepšujú farby a čiary, ktoré sa líšia od normálneho stavu.

Táto tlačiareň podporuje dva spôsoby zarovnania tlačovej hlavy: automatické a manuálne. V bežných prípadoch je tlačiareň nastavená na automatické zarovnanie tlačovej hlavy.
Ak po automatickom zarovnaní tlačovej hlavy nie sú výsledky tlače uspokojivé, zarovnajte tlačovú hlavu manuálne.

Pri automatickom zarovnaní tlačovej hlavy postupujte takto:

Poznámka

 • Ak je otvorená vodiaca lišta zásobníka diskov, zatvorte ju.
 • Vzorka sa vytlačí len v čiernej a modrej farbe.

Zarovnanie tlačovej hlavy (Print Head Alignment)

 1. Otvorte okno nastavenia ovládača tlačiarne.

 2. Kliknite na položku Zarovnanie tlačovej hlavy (Print Head Alignment) na karte Údržba (Maintenance).

  Otvorí sa dialógové okno Spustenie zarovnania tlačovej hlavy (Start Print Head Alignment).

 3. Vložte papier do tlačiarne

  Do zadného zásobníka vložte jeden hárok obyčajného papiera veľkosti A4 alebo Letter.

  Poznámka

  • Počet hárkov, ktoré sa po výbere manuálneho zarovnania tlačovej hlavy použijú, sa líši.
 4. Zarovnajte tlačovú hlavu.

  Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá, a kliknite na tlačidlo Zarovnať tlačovú hlavu (Align Print Head).
  Postupujte podľa pokynov v správe.

  Dôležité

  • Počas tlače neotvárajte vrchný kryt

  Poznámka

  • Pred vykonaním iných činností počkajte na dokončenie tlače. Tlač trvá približne 2 až 3 minút.
  • Ak chcete vytlačiť a skontrolovať aktuálne nastavenie, otvorte dialógové okno Spustenie zarovnania tlačovej hlavy (Start Print Head Alignment) a kliknite na položku Hodnota zarovnania tlačovej hlavy (Print Alignment Value).