preskočiť na hlavný text

Zarovnanie tlačovej hlavy

Pri úprave polohy tlačovej hlavy sa opravia chyby v nastavení polohy tlačovej hlavy a zlepšia sa podmienky, ako napríklad vykreslenie farieb a čiar.
Ak sa vám výsledky tlače zdajú nerovnomerné z dôvodu posunutia čiar alebo z iných dôvodov, upravte polohu tlačovej hlavy.

V tejto tlačiarni môžete tlačovú hlavu upraviť automaticky alebo manuálne.