naar hoofdtekst gaan

Een stempel registreren

Deze functie is mogelijk niet beschikbaar als bepaalde besturingssystemen worden gebruikt.

U kunt een nieuwe stempel maken en registreren. U kunt ook bepaalde instellingen van een bestaande stempel wijzigen en opnieuw registreren. Stempels die u niet meer nodig hebt, kunt u op elk gewenst moment verwijderen.

Een nieuwe stempel registreren

 1. Open het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma

 2. Klik op Stempel/Achtergrond... (Stamp/Background...) op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup)

  afbeelding: Stempel/Achtergrond... op het tabblad Pagina-instelling

  Het dialoogvenster Stempel/Achtergrond (Stamp/Background) wordt geopend.

 3. Klik op Stempel definiëren... (Define Stamp...)

  Het dialoogvenster Stempelinstellingen (Stamp Settings) wordt geopend.

 4. Configureer de stempel terwijl u het effect in het voorbeeldvenster bekijkt

 5. Sla de stempel op

  Klik op de tab Instellingen opslaan (Save settings), typ een naam in het vak Titel (Title) en klik vervolgens op Opslaan (Save).
  Klik op OK in het bevestigingsbericht.

  Opmerking

  • Spaties, tabs en regeleinden kunnen niet aan het begin of einde van een titel worden ingevoerd.
 6. Voltooi de configuratie

  De geregistreerde naam wordt weergegeven in de lijst Stempels (Stamps).

Stempelinstellingen wijzigen en registreren

 1. Selecteer de stempel waarvoor u de instellingen wilt wijzigen

  Klik op het selectievakje Stempel (Stamp) in het dialoogvenster Stempel/Achtergrond (Stamp/Background). Vervolgens selecteert u in de lijst de naam van de te wijzigen stempel.

 2. Klik op Stempel definiëren... (Define Stamp...)

  Het dialoogvenster Stempelinstellingen (Stamp Settings) wordt geopend.

 3. Configureer de stempel terwijl u het effect in het voorbeeldvenster bekijkt

 4. Sla de stempel op met overschrijven

  Klik op Opslaan overschrijven (Save overwrite) op het tabblad Instellingen opslaan (Save settings).
  Als u de stempel onder een andere naam wilt opslaan, typt u deze naam in het vak Titel (Title) en klikt u op Opslaan (Save).
  Klik op OK in het bevestigingsbericht.

 5. Voltooi de configuratie

  De geregistreerde naam wordt weergegeven in de lijst Stempels (Stamps).

Een stempel verwijderen

 1. Klik op Stempel definiëren... (Define Stamp...) in het dialoogvenster Stempel/Achtergrond (Stamp/Background)

  Het dialoogvenster Stempelinstellingen (Stamp Settings) wordt geopend.

 2. Selecteer de stempel die u wilt verwijderen

  Selecteer de naam van de stempel die u wilt verwijderen in de lijst Stempels (Stamps) op het tabblad Instellingen opslaan (Save settings). Klik vervolgens op Verwijderen (Delete).
  Klik op OK in het bevestigingsbericht.