naar hoofdtekst gaan

Afbeeldingsgegevens registreren die u als achtergrond wilt gebruiken

Deze functie is mogelijk niet beschikbaar als bepaalde besturingssystemen worden gebruikt.

U kunt een bitmapbestand (.bmp) selecteren en als een nieuwe achtergrond registreren. U kunt ook bepaalde instellingen van een bestaande achtergrond wijzigen en registreren. Achtergronden die u niet meer nodig hebt, kunt u verwijderen.

Een nieuwe achtergrond registreren

 1. Open het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma

 2. Klik op Stempel/Achtergrond... (Stamp/Background...) op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup)

  afbeelding: Stempel/Achtergrond... op het tabblad Pagina-instelling

  Het dialoogvenster Stempel/Achtergrond (Stamp/Background) wordt geopend.

 3. Klik op Achtergrond selecteren... (Select Background...)

  Het dialoogvenster Achtergrondinstellingen wordt geopend.

 4. Selecteer de afbeeldingsgegevens die u wilt opslaan op de achtergrond

  Klik op Bestand selecteren... (Select File...). Selecteer het gewenste bitmapbestand (.bmp) en klik op Openen (Open).

 5. Uitlijning en dichtheid voor achtergrond opgeven

  Geef de uitlijningsmethode en dichtheid van de achtergrondbitmap op terwijl u het voorbeeldvenster bekijkt.

 6. Sla de achtergrond op

  Klik op de tab Instellingen opslaan (Save settings), typ een naam in het vak Titel (Title) en klik vervolgens op Opslaan (Save).
  Klik op OK in het bevestigingsbericht.

  Opmerking

  • Spaties, tabs en regeleinden kunnen niet aan het begin of einde van een titel worden ingevoerd.
 7. Voltooi de configuratie

  De geregistreerde naam wordt weergegeven in de lijst Achtergronden (Backgrounds).

Achtergrondinstellingen wijzigen en registreren

 1. Selecteer de achtergrond waarvoor u de instellingen wilt wijzigen

  Klik op Achtergrond (Background) in het dialoogvenster Stempel/Achtergrond (Stamp/Background). Vervolgens selecteert u in de lijst de naam van de achtergrond die u wilt wijzigen.

 2. Klik op Achtergrond selecteren... (Select Background...)

  Het dialoogvenster Achtergrondinstellingen (Background Settings) wordt geopend.

 3. Stel alle items in op het tabblad Achtergrond (Background) terwijl u het voorbeeldvenster bekijkt

 4. Sla de achtergrond op

  Klik op Opslaan overschrijven (Save overwrite) op het tabblad Instellingen opslaan (Save settings). Als u de achtergrond onder een andere naam wilt opslaan, voert u deze naam in het vak Titel (Title) in en klikt u op Opslaan (Save).
  Klik op OK in het bevestigingsbericht.

 5. Voltooi de configuratie

  De geregistreerde naam wordt weergegeven in de lijst Achtergronden (Backgrounds).

Een overbodige achtergrond verwijderen

 1. Klik op Achtergrond selecteren... (Select Background...) in het dialoogvenster Stempel/Achtergrond (Stamp/Background)

  Het dialoogvenster Achtergrondinstellingen (Background Settings) wordt geopend.

 2. Selecteer de achtergrond die u wilt verwijderen

  Selecteer de naam van de achtergrond die u wilt verwijderen uit de lijst Achtergronden (Backgrounds) op het tabblad Instellingen opslaan (Save settings) en klik op Verwijderen (Delete).
  Klik op OK in het bevestigingsbericht.