naar hoofdtekst gaan

Stempel/achtergrond afdrukken

Stempel (Stamp) of Achtergrond (Background) is mogelijk niet beschikbaar als bepaalde besturingssystemen worden gebruikt.

Met de functie Stempel (Stamp) kunt u een stempel bestaande uit tekst of een bitmap over of achter de documentgegevens afdrukken. Verder kunt u hiermee de datum, tijd en gebruikersnaam afdrukken. Met de functie Achtergrond (Background) kunt u een lichte illustratie achter de documentgegevens afdrukken.

Een stempel afdrukken

VERTROUWELIJK', 'BELANGRIJK' en andere stempels die vaak door bedrijven worden gebruikt, zijn standaard aanwezig.

 1. Open het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma

 2. Klik op Stempel/Achtergrond... (Stamp/Background...) op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup)

  afbeelding: Stempel/Achtergrond... op het tabblad Pagina-instelling

  Het Dialoogvenster Stempel/Achtergrond wordt geopend.

 3. Selecteer een stempel

  Schakel het selectievakje Stempel (Stamp) in en selecteer de gewenste stempel in de lijst.
  De huidige instellingen worden weergegeven in het instellingenvoorbeeld links op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup).

 4. Stel de stempelinstellingen in

  Geef zo nodig gedetailleerde instellingen voor het afdrukken van stempels op en klik op OK.

 5. Voltooi de configuratie

  Klik op OK op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup).
  Wanneer u de gegevens afdrukt, worden deze met de opgegeven stempel afgedrukt.

Een achtergrond afdrukken

Het programma bevat twee bitmapbestanden die als voorbeeld dienen.

 1. Open het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma

 2. Klik op Stempel/Achtergrond... (Stamp/Background...) op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup)

  Het dialoogvenster Stempel/Achtergrond (Stamp/Background) wordt geopend.

 3. Selecteer de achtergrond

  Schakel het selectievakje Achtergrond (Background) in en selecteer de gewenste achtergrond in de lijst.
  De huidige instellingen worden weergegeven in het instellingenvoorbeeld links op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup).

 4. Stel de achtergrondinstellingen in

  Geef desgewenst de volgende instellingen op en klik op OK.

  Achtergrond selecteren... (Select Background...)
  Klik op deze knop als u een andere achtergrond wilt gebruiken of de opmaak of dichtheid van een achtergrond wilt wijzigen.
  Achtergrond alleen op eerste pagina (Background first page only)
  Schakel dit selectievakje in als u de achtergrond alleen op de eerste pagina wilt afdrukken.
 5. Voltooi de configuratie

  Klik op OK op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup).
  Wanneer u de gegevens afdrukt, worden deze met de opgegeven achtergrond afgedrukt.

Belangrijk

 • Als Zonder marges (Borderless) is geselecteerd, is Stempel/Achtergrond... (Stamp/Background...) lichtgrijs en kan dit niet worden geselecteerd.

Opmerking

 • De stempel en achtergrond worden niet afgedrukt op lege vellen die zijn ingevoegd met behulp van de functie Lege pagina invoegen (Insert blank page) van Boekje afdrukken.