naar hoofdtekst gaan

Het onderhoudsprogramma openen (Canon IJ Printer Assistant Tool)

Canon IJ Printer Assistant Tool is toepassingssoftware waarmee u onderhoud kunt uitvoeren aan de printer of de instellingen van de printer kunt wijzigen.

Wanneer MP Drivers zijn geïnstalleerd, is Canon IJ Printer Assistant Tool ook geïnstalleerd.
Ga naar de website van Canon en download de software als u alleen Canon IJ Printer Assistant Tool wilt installeren.

Opmerking

afbeelding: Canon IJ Printer Assistant Tool

De Canon IJ Printer Assistant Tool starten

Canon IJ Printer Assistant Tool kan op de volgende manieren worden gestart.

  • Klik op het pictogram Onderhoud en voorkeuren (Maintenance and Preferences) op het tabblad Onderhoud (Maintenance) van het printerstuurprogramma.
  • Klik in het menu Start van Windows op (Alle apps (All apps), Apps of Alle programma's (All Programs) ->) Canon Utilities -> IJ Printer Assistant Tool.