naar hoofdtekst gaan

De stroomvoorziening van de Printer beheren

Met deze functie kunt u de stroomvoorziening van de printer vanuit de Canon IJ Printer Assistant Tool beheren.

Printer uit (Power Off)

Met de functie Printer uit (Power Off) schakelt u de printer uit. Wanneer u deze functie gebruikt, kunt u de printer niet inschakelen vanuit de Canon IJ Printer Assistant Tool.

 1. Open Canon IJ Printer Assistant Tool.

 2. De printer uitzetten

  Klik op Printer uit (Power Off). Klik op OK in het bevestigingsbericht.

  De printer wordt uitgeschakeld.

Printer automatisch aan/uit (Auto Power)

Met Printer automatisch aan/uit (Auto Power) kunt u Printer automatisch aan (Auto Power On) en Printer automatisch uit (Auto Power Off) instellen.
Met de functie Printer automatisch aan (Auto Power On) wordt de printer automatisch ingeschakeld wanneer gegevens worden ontvangen.
Met de functie Printer automatisch uit (Auto Power Off) wordt de printer automatisch uitgeschakeld wanneer er gedurende een bepaalde periode geen bewerkingen vanuit het printerstuurprogramma of de printer zijn.

 1. Open de Canon IJ Printer Assistant Tool.

 2. Controleer of de printer is ingeschakeld en klik op Printer automatisch aan/uit (Auto Power)

  Het dialoogvenster Printer automatisch aan/uit (Auto Power Settings) wordt geopend.

  Opmerking

  • Als de printer is uitgeschakeld of als communicatie tussen de printer en de computer is uitgeschakeld, kan een foutbericht verschijnen omdat de computer de printerstatus niet kan vaststellen.
   Als dit gebeurt, klikt u op OK om de meest recente instellingen op de computer weer te geven.
 3. Geef desgewenst de volgende instellingen op:

  Printer automatisch aan (Auto Power On)
  Selecteer de instelling voor automatisch inschakelen.
  Selecteer Uitschakelen (Disable) als u niet wilt dat de functie voor automatisch inschakelen actief is.
  Controleer of de printer is ingeschakeld en klik daarna op OK om de printerinstellingen te wijzigen.
  Selecteer Inschakelen (Enable) om de printer automatisch in te schakelen wanneer afdrukgegevens naar de printer worden gestuurd.
  Printer automatisch uit (Auto Power Off)
  Geef de tijd op in de lijst. Als deze tijd is verstreken zonder dat er bewerkingen zijn geweest vanuit het printerstuurprogramma of de printer, wordt de printer automatisch uitgeschakeld.
 4. Pas de instellingen toe

  Klik op OK. Klik op OK in het bevestigingsbericht.

  Hierna is de instelling geactiveerd. Als u deze functie wilt uitschakelen, selecteert u Uitschakelen (Disable) op dezelfde manier in de lijst.

Opmerking

 • Als de printer wordt uitgeschakeld, hangt het bericht van de Canon IJ-statusmonitor af van de instelling voor Printer automatisch aan (Auto Power On).
  Wanneer Inschakelen (Enable) is geselecteerd, wordt een bericht weergegeven dat de printer stand-by staat. Wanneer Uitschakelen (Disable) is geselecteerd, wordt een bericht weergegeven dat de printer offline is.