naar hoofdtekst gaan

De bedieningsmodus van de Printer aanpassen

Indien nodig kunt u schakelen tussen verschillende bedieningsmodi van de printer.

Aangepaste instellingen (Custom Settings)

 1. Open de Canon IJ Printer Assistant Tool.

 2. Controleer of de printer is ingeschakeld en klik op Aangepaste instellingen (Custom Settings)

  Het dialoogvenster Aangepaste instellingen (Custom Settings) wordt geopend.

  Opmerking

  • Als de printer is uitgeschakeld of als communicatie tussen de printer en de computer is uitgeschakeld, kan een foutbericht verschijnen omdat de computer de printerstatus niet kan vaststellen.
   Als dit gebeurt, klikt u op OK om de meest recente instellingen op de computer weer te geven.
 3. Geef desgewenst de volgende instellingen op:

  Schuring van papier voorkomen (Prevents paper abrasion)
  Bij het gebruik van een hoge dichtheid kan de printer de ruimte tussen de printkop en het papier worden vergroot om te voorkomen dat het papier gaat schuren.
  Schakel dit selectievakje in om schuring van papier te voorkomen.
  Koppen handmatig uitlijnen (Align heads manually)
  De functie Uitlijning printkop (Print Head Alignment) in de Canon IJ Printer Assistant Tool is normaliter ingesteld op automatische uitlijning. U kunt dit echter wijzigen in handmatige uitlijning.
  Als het afdrukresultaat na een automatische printkopuitlijning niet naar wens is, voert u de uitlijning handmatig uit.
  Schakel dit selectievakje in om de printkop handmatig uit te lijnen. Schakel dit selectievakje uit om de printkop automatisch uit te lijnen.
  90 graden naar links roteren als afdrukstand [Liggend] is (Rotate 90 degrees left when orientation is [Landscape])
  Op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup) kunt u de draairichting van de optie Liggend (Landscape) bij Afdrukstand (Orientation) wijzigen.
  Als u de afdrukgegevens tijdens het afdrukken 90 graden naar links wilt draaien, selecteert u deze optie. Als u de afdrukgegevens tijdens het afdrukken 90 graden naar rechts wilt draaien, schakelt u deze optie uit.

  Belangrijk

  • Wijzig deze instelling niet terwijl de afdruktaak wordt weergegeven in de afdrukwachtlijst. Als u dat wel doet, kunnen tekens wegvallen of kan de indeling beschadigd raken.

  Opmerking

  • Als Com 10-envelop (Envelope Com 10), DL-envelop (Envelope DL), Yougata 4 105x235mm (Yougata 4 4.13"x9.25") of Yougata 6 98x190mm (Yougata 6 3.86"x7.48") is geselecteerd voor Paginaformaat (Page Size) op het tabblad Pagina-instelling (Page Setup), draait de printer het papier 90 graden naar links bij het afdrukken, ongeacht de instelling voor 90 graden naar links roteren als afdrukstand [Liggend] is (Rotate 90 degrees left when orientation is [Landscape]).
  Niet-overeenkomende pap.instel. niet detect. bij afdr. vanaf comp. (Do not detect mismatched paper settings when printing from a computer)
  Als u documenten afdrukt vanaf uw computer en de papierinstellingen in het printerstuurprogramma en de papiergegevens die op de printer zijn geregistreerd niet overeenkomen, schakelt deze instelling de berichtweergave uit en kunt u doorgaan met afdrukken.
  Schakel dit selectievakje in als u detectie van niet-overeenkomende papierinstellingen wilt uitschakelen.
  Droogtijd inkt (Ink Drying Wait Time)
  U kunt instellen hoe lang moet worden gewacht voordat op de printer de volgende pagina wordt afgedrukt. Wanneer u de schuifregelaar naar rechts schuift, is de wachttijd langer en wanneer u de schuifregelaar naar links schuift, is de wachttijd korter.
  Als het papier inktvlekken bevat, omdat de volgende pagina wordt uitgeworpen voordat de inkt op de afgedrukte pagina heeft kunnen drogen, verhoogt u de droogtijd voor de inkt.
  Wanneer u de droogtijd verlaagt, verloopt het afdrukken sneller.
 4. Pas de instellingen toe

  Klik op OK en vervolgens op OK in het bevestigingsbericht.

  Nadat u dit hebt gedaan, worden de aangepaste instellingen voor de printer gebruikt.