PP015W

Zníženie hluku zariadenia

Funkcia tichého režimu umožňuje znížiť prevádzkový hluk zariadenia. Tento režim vyberte v prípade, že chcete znížiť prevádzkový hluk tlačiarne, napríklad v noci.
Používaním tejto funkcie sa môže znížiť rýchlosť tlače.

Pri používaní tichého režimu postupujte takto:

Nastavenia tichého režimu (Quiet Settings)

 1. Otvorte okno nastavenia ovládača tlačiarne.

 2. Kliknite na položku Nastavenia tichého režimu (Quiet Settings) na karte Údržba (Maintenance).

  Otvorí sa dialógové okno Nastavenia tichého režimu (Quiet Settings).

  Poznámka
  • Ak je zariadenie vypnuté alebo ak je zakázaná komunikácia medzi zariadením a počítačom, môže sa zobraziť chybové hlásenie, pretože počítač nedokáže zistiť stav zariadenia.

 3. Nastavte tichý režim.

  V prípade potreby zadajte niektorú z nasledujúcich položiek:

  Nepoužívať tichý režim (Do not use quiet mode)

  Túto možnosť vyberte v prípade, že chcete, aby prevádzkový hluk zariadenia dosahoval normálnu hlasitosť.

  Vždy používať tichý režim (Always use quiet mode)

  Túto možnosť vyberte v prípade, že chcete znížiť prevádzkový hluk zariadenia.

  Používať tichý režim počas určených hodín (Use quiet mode during specified hours)

  Túto možnosť vyberte v prípade, že chcete znížiť prevádzkový hluk zariadenia v nastavenom časovom období.
  Nastavte položky Čas spustenia (Start time)Čas ukončenia (End time) tichého režimu, ktorý sa má aktivovať. Ak obidve položky nastavíte na rovnaký čas, tichý režim nebude fungovať.

  Dôležité
  • Tichý režim môžete nastaviť na ovládacom paneli zariadenia, v ovládači tlačiarne alebo ovládači ScanGear (ovládač skenera).
   Bez ohľadu na spôsob nastavenia sa tichý režim použije pri vykonávaní operácií pomocou ovládacieho panela zariadenia alebo pri tlači a skenovaní pomocou počítača.

 4. Použite nastavenia.

  Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté, a kliknite na tlačidlo OK.
  Po zobrazení potvrdzujúcej správy kliknite na tlačidlo OK.

  Nastavenia sa povolia.

Poznámka
 • V závislosti od nastavení kvality tlače môžu byť účinky tichého režimu menšie.

Na začiatok strany