PP060W

Ako otvoriť okno nastavenia ovládača tlačiarne

Okno nastavenia ovládača tlačiarne možno zobraziť prostredníctvom používaného aplikačného softvéru alebo ponuky Štart (Start) systému Windows.

Otvorenie okna nastavenia ovládača tlačiarne prostredníctvom aplikačného softvéru

Podľa nasledujúceho postupu nakonfigurujte profil tlače počas tlače.

 1. V aplikačnom softvéri vyberte príkaz na tlač.

  Vo všeobecnosti otvorte dialógové okno Tlač (Print) výberom položky Tlač (Print) v ponuke Súbor (File).

 2. Vyberte názov svojho modelu a potom kliknite na tlačidlo Predvoľby (Preferences) (alebo Vlastnosti (Properties)).

  Zobrazí sa okno nastavenia ovládača tlačiarne.

  Poznámka
  • V závislosti od používaného aplikačného softvéru môžu byť názvy príkazov alebo ponúk odlišné a môže byť potrebných viac krokov. Podrobné informácie nájdete v používateľskej príručke k aplikačnému softvéru.

Otvorenie okna nastavenia ovládača tlačiarne prostredníctvom ponuky Štart

Podľa nasledujúceho postupu vykonajte údržbu zariadenia, napríklad čistenie tlačovej hlavy, alebo nakonfigurujte profil tlače spoločný pre všetok aplikačný softvér.

 1. V ponuke Štart (Start) vyberte nasledujúce položky:

  • Ak používate systém Windows 7, vyberte ponuku Štart (Start) -> Zariadenia a tlačiarne (Devices and Printers).

  • Ak používate systém Windows Vista, vyberte ponuku Štart (Start) -> Ovládací panel (Control Panel) -> Hardvér a zvuk (Hardware and Sound) -> Tlačiarne (Printers).

  • Ak používate systém Windows XP, vyberte ponuku štart (start) -> Ovládací panel (Control Panel) -> Tlačiarne a iný hardvér (Printers and Other Hardware) -> Tlačiarne a faxy (Printers and Faxes).

 2. Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu s názvom vášho modelu a zo zobrazenej ponuky vyberte položku Predvoľby tlače (Printing preferences).

  Zobrazí sa okno nastavenia ovládača tlačiarne.

  Dôležité
  • Po otvorení okna nastavenia ovládača tlačiarne pomocou tlačidla Vlastnosti tlačiarne (Printer properties) (Windows 7) alebo Vlastnosti (Properties) (Windows Vista, Windows XP) sa zobrazia karty týkajúce sa funkcií systému Windows, napríklad karta Porty (Ports) alebo Rozšírené (Advanced). Tieto karty sa nezobrazia pri otvorení prostredníctvom položky Predvoľby tlače (Printing preferences) alebo aplikačného softvéru. Informácie o kartách týkajúcich sa funkcií systému Windows nájdete v používateľskej príručke k systému Windows.

Späť Ďalej

Na začiatok strany