PP010W

Zmena možností tlače

Môžete zmeniť podrobné nastavenia ovládača tlačiarne pre tlačové údaje odosielané z aplikačného softvéru.

Túto možnosť nastavte po chybách tlače, napríklad ak sa časť obrazových údajov odreže.

Pri zmene možností tlače postupujte takto:

 1. Otvorte okno nastavenia ovládača tlačiarne.

 2. Kliknite na tlačidlo Možnosti tlače... (Print Options...) na karte Nastavenie strany (Page Setup).

  Obrázok: tlačidlo Možnosti tlače... na karte Nastavenie strany

  Otvorí sa dialógové okno Možnosti tlače (Print Options).

  Obrázok: dialógové okno Možnosti tlače
  Poznámka
  • Pri používaní ovládača tlačiarne XPS sú k dispozícii odlišné funkcie.

 3. Zmeňte jednotlivé nastavenia.

  V prípade potreby zmeňte nastavenie jednotlivých položiek a kliknite na tlačidlo OK.

  Znova sa zobrazí karta Nastavenie strany (Page Setup).

Na začiatok strany