PP014W

Riadenie napájania zariadenia

Táto funkcia umožňuje riadiť napájanie zariadenia z ovládača tlačiarne.

Pri riadení napájania zariadenia postupujte takto:

Vypnutie napájania (Power Off)

Funkcia Vypnutie napájania (Power Off) vypína zariadenie. Ak použijete túto funkciu, zariadenie nebudete môcť zapnúť z ovládača tlačiarne.

  1. Otvorte okno nastavenia ovládača tlačiarne.

  2. Vypnite napájanie.

    Kliknite na položku Vypnutie napájania (Power Off) na karte Údržba (Maintenance). Po zobrazení potvrdzujúcej správy kliknite na tlačidlo OK.

    Vypne sa napájanie zariadenia a znova sa zobrazí karta Údržba (Maintenance).

    Dôležité
    • Nemôžete prijímať faxy, keď je zariadenie vypnuté.

Na začiatok strany